Utbildning för nyanlända undersköterskor startar i Tyresö kommun

Sverige har ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. För att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som många nyanlända besitter har Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till en utbildning i svenska för vårdutbildade – SFV. Anordnare är C3L/Tyresö komvux och den första kursstarten är den 22 mars.

Tyresös kommunala vuxenutbildning, C3L, har fått uppdraget att anordna utbildningen tack vare lång erfarenhet inom SFX-utbildningar, svenska för yrkesutbildade. C3L anordnar även nationell yrkesutbildning inom vård och omsorg, som kan läsas i kombination med SFI eller svenska som andraspråk. Den nya SFX-utbildningen riktar sig till personer som har en utbildning från sitt tidigare hemland som motsvarar undersköterskeutbildning. Fyra kursstarter per år planeras.

– Med denna utbildning gör vi det möjligt att få en fast och trygg anställning som undersköterska men även att studera vidare inom vårdsektorn, till exempel till sjuksköterska, säger Therese Sarocchi projektledare för SFX i Tyresö kommun.

– En viktig utbildning är på plats, en utmärkt möjlighet att tillvarata nyanländas kompetens och stärka kompetensförsörjningen i länet. Vi behöver stärka samarbetet om vuxenutbildningar mellan kommunerna och SFX är ett utmärkt exempel på detta, säger Patrik Marinilli, processledare vuxenutbildningsfrågor på Storsthlm.

– Länets kommuner är för små för att ensamma kunna individanpassa de här utbildningarna. Därför är det utmärkt att Tyresö genomför en regional SFX-utbildning som man kan ta del av oavsett i vilken av länets 26 kommuner man bor i, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Om SFX

Svenska för yrkesutbildade, SFX, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen

Läs mer om utbildningen

C3L/Tyresö komvux Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samordnare/Projektledare SFX Tyresö: Therese Sarocchi, 08-578 275 09, therese.sarocchi@tyreso.se

Initiativtagare till SFX på Länsstyrelsen: Sam Yildirim, 070-2654057, sam.yildirim@lansstyrelsen.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022