Utmaningar

Det här är de utmaningar vi fokuserar på att hitta lösningar på just nu. Och eftersom vi jobbar målsökande kan de förändras under tiden då vi lyssnar in målgruppens behov och önskningar tillsammans med Tyresöbor, föreningar och företag.

  • Hur kan vi arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga tjejer i kommunen?
  • Hur kan vi göra för att fler Tyresöbor ska känna trygghet, meningsfullhet och möta längtan efter gemenskap?
  • Hur kan vi jobba för bättre cirkulär ekonomi/hållbarhet, klimat och natur?
  • Hur kan kommunen och det lokala näringslivet öka återbruket i Tyresö tillsammans?
  • Hur kan vi tillsammans med elever och medarbetare utforska nya innovativa metoder och arbetssätt för ett möta elevernas olika förutsättningar och behov?
  • Hur kan i bättre matcha den kompetens och arbetskraft som finns (hos medarbetare och Tyresöbor) i kommunen som en resurs för att kompetensförsörja kommunkoncernen och Tyresös näringsliv?
  • Hur kan vi sudda ut åldrar och istället fokusera på att tillsammans möta invånarnas behov?
  • Hur gör vi för att testa fler av medarbetares idéer och förslag till förbättringar och hur kan vi sluta göra saker som inte skapar värde?
  • Hur kan vi göra alla som behövs delaktiga i utmaningar som ingen kan lösa ensam?

Metod för innovation

Arbetet i de kommungemensamma områdena utgår från metoder för att jobba med innovation.

Läs mer om innovationprocessen

Vill du vara med?

Frågorna är viktiga, eller hur?! Och tillsammans kan vi komma på bättre lösningar. Vill du vara med och bidra med dina tankar? Hör av dig!

Skriv till ledartroja@tyreso.se

 

 

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 juni 2024