Resultat

Vi jobbar kommungemensamt och testar, lyssnar, ändrar och testar igen tillsammans med Tyresöbor, företag och föreningar. Det har resulterat i flera lyckade lösningar som har blivit ordinarie verksamhet.

Mysig caféteria på skolan

 • Eleverna tyckte inte cafét var mysigt att vara i, det var inte heller öppet när de ville vara där, och ingen var där så de kunde handla. Nu har cafeterian fått utökade öppettider och är bemannad. Det har även kommit nya möbler till cafeterian.
 • Eleverna tyckte inte att skolan var mysig att vara i och det fanns ingenstans att sitta. Nu finns fler bänkar och sittplatser har ordnats ute i korridorerna och fototapeter har satts upp i grupprum och rastrum för att öka trivseln.

Bakgrund: Eleverna på Dalskolan har under ett Hackaton sagt sitt om hur skolan behöver förbättras.

Fler vuxna att prata med i skolan

 • Eleverna tycker det behöver finnas fler vuxna att prata med i skolan, som inte är skolpersonal. Nu startas ett kommungemensamt arbete för att finna lösningar på hur hela kommunen kan hjälpas åt för att fler vuxna ska finnas i skolan.

Bakgrund: Eleverna på Dalskolan har under ett Hackaton sagt sitt om hur skolan behöver förbättras. På Hackaton deltog 200 av Dalskolans elever från årskurs 7 och 8. Eleverna satt tillsammans med beslutsfattare och medarbetare från kommunen i grupper och ”hackade” fram lösningar på utmaningar de upplever i sin vardag och som är framtagna av dom själva. Områdena handlade om:

 • Skolstress
 • Raster och fritid
 • Schema
 • Intressantare lektioner och
 • Hur kan ungdomar bli mer lyssnade på?

Ökat inflytande för unga med funktionsnedsättning

 • I januari 2024 startades ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) angående ungdomsinflytande i Tyresö kommun. Samarbetet är mellan ungdomar i Tyresö kommun inom anpassad grundskola, och anpassat gymnasium, Bergfotens fritidsgård i åldrarna 13-25 år och YOUTH 2030. Tillsammans med ungdomarna i Tyresö och med hjälp av innovativa metoder kommer skapas ett starkare och bredare ungdomsinflytande, och hittar nycklar för en mer inkluderande demokrati för att förbättra möjligheterna för unga med intellektuell funktionsnedsättning till inflytande och deltagande i samhällsutvecklingen, i ungdomspolitiska forum och på mötesplatser för att öka inflytande och delaktighet bland unga i Tyresö.

Bakgrund: Tyresös unga har sagt sitt: De upplever att de inte blir lyssnade på och tagna på allvar och kan/får inte påverka viktiga beslut som rör dem själva. Möjligheten att påverka hur samhället utvecklas upplevs som begränsad för unga!

Välbesökta soppluncher där äldre knyter kontakter

 • Soppluncher för äldre har startats och blivit mycket uppskattade. Ungefär 50 äldre har kommit per gång och haft möjlighet att äta tillsammans och knyta sociala kontakter med andra besökare. Många äldre har träffat någon de känner igen i samband med sopplunchen, några träffade gamla arbetskollegor de inte sett på över 40 år, andra har fått nya bekantskaper. De äldre har kunnat njuta av musikunderhållning, som volontärer från väntjänsten har stått för och allsång.
 • Kulturskolan har besökt sopplunchen och erbjudit green screen för de äldre som vill fotas eller filmas och få med sig bilden/filmen hem. Det var väldigt uppskattat.

Bakgrund: Äldre har berättat att de känner sig ensamma, men vill inte vara till besvär. Några vill kunna umgås med andra utan att behöva lämna sitt hem och andra vill gärna träffas fysisk och delta i olika aktiviteter samt kunna äta gemensamma måltider tillsammans.

Läs nyhet om soppluncherna

Digital plattform för äldre

 • Tillsammans med de äldre Tyresöborna har det tagits fram prov på en digital plattform som kan möta deras behov och med innehåll de själva har sagt att de önskar fanns. Arbetet med att bygga den digitala plattformen pågår.

Bakgrund: Äldre har berättat att de känner sig ensamma, men vill inte vara till besvär. Några vill kunna umgås med andra utan att behöva lämna sitt hem och andra vill gärna träffas fysisk och delta i olika aktiviteter samt kunna äta gemensamma måltider tillsammans.

Pyssel och evenemang där äldre är med förskolebarn

 • Barn från förskolan och äldre Tyresbor träffats och målat påskägg tillsammans på träffpunkten kopp och själ och dagverksamhet Björkträffen. De äldre tyckte att det var härligt med liv och rörelse och barnen tyckte att det var härligt att träffa de äldre, måla ägg och fika tillsammans. Påskäggen sattes upp på olika ställen i kommunen och invånarna kunde ta del av konsten. Detta har blivit ett arbetssätt implementerad i kommunen och verksamheterna har nu ett nytt arbetssätt där detta har blivet en naturlig del.
 • Förskolan har varit på träffpunkten Kopp & Själ och ”lussat” för äldre.

Bakgrund: Aldre och barn har berättat. De äldre säger att de saknar någon att vara förebild för och barnen vill ha fler vuxna att prata med.

Prylbytarhyllor runt om i Tyresö för mer återbruk

 • Prylbytarhyllor, "ReTyrhyllor", har lanserats och placerats ut på olika ställen i kommunen
 • Digitala återbrukskartor tas fram.

Bakgrund: Tyresöborna har sagt sitt: De vill kunna återanvända saker/material som är användbart och kan repareras eller upcyclas.

Återbruk förs in i förskolor och skolor

 • Många förskolor och skolor använder sig av återbruk i sin pedagogiska verksamhet.
 • Elever jobbar aktiv i skolan med klimat och temat återbruk.

Bakgrund: Tyresöborna har sagt sitt: De vill kunna återanvända saker/material som är användbart och kan repareras eller upcyclas.

Anställda utbildas till språkombud

 • Anställda med svenska som andraspråk i kommunens verksamheter har stöttats i att utveckla språket på sin arbetsplats.
 • Under hösten 2024 kommer vi testa att utbilda medarbetare till språkombud, för att med framgångsrikt kunna hjälpa till att överbrygga språkbarriärer.

Bakgrund: Tyresö kommun väljer att göra en satsning på att personer når varaktig försörjning genom att arbeta med detta som en kommungemensam utmaning.

Länge arbetslösa Tyresöbor får anställning

 • Projektet kallas Pilot 2024 och först ut är fyra deltagare som kommer att erbjudas en tidsbegränsad anställning inom kommunala verksamheter. Ett team med medarbetare från olika enheter jobbar just med projektet och skapar förutsättningar till att deltagare utvecklas så mycket som möjligt under deras subventionerade anställning.

Bakgrund: Tyresö kommun väljer att göra en satsning på att personer når varaktig försörjning genom att arbeta med detta som en kommungemensam utmaning.

Kravlösa mötesplatser där alla kan träffas

 • Allaktvivitetslokalen på Granängstorget utformas tillsammans med Tyresöborna för att möta behoven av en kravlös mötesplats som är förutsägbar och trygg.
 • En konstnär samarbetar med Tyresöborna för att med konsten, i dialog med medborgare, skapa något som väcker intresse och uppmärksamhet i fasad, på torget och eventuellt detaljer i lokalen.
 • Med hjälp av återbruk skapas en funktionell och trivsam inredning och färgsättning. Tidsplanen är att lokalen är inredd och klar till sommaren och att konsten kommer på plats under hösten 2024.

Bakgrund: Tyresöbor, inklusive elever på resursskolan på Tyresö Gymnasium och elever i Second chance school har berättat om att Tyresöbor med funktionsnedsättning har ibland svårt att delta i de aktiviteter som ordnas och det finnas ett behov av kravlösa mötesplatser som är förutsägbara och trygga.

Förbättrad telefoni för bättre service

 • Inför kommande telefoniupphandling ska kommunen kravställa tydligt att våra system ska kunna synkas utifrån våra lärdomar från Tyresöborna och medarbetare.

Bakgrund: Tyresöborna tycker att de bollas runt och får inte svar på sina frågor!
Det finns utmaningar med våra olika system, som inte fungerar tillräckligt bra tillsammans, så Servicecenter kan inte på ett enkelt sätt se om en medarbetare är tillgänglig för telefonsamtal eller inte.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juni 2024