Innovation

Innovation

I Tyresö jobbar vi med innovation för att möta framtiden och de utmaningar vi som kommun står inför. I medskapande med Tyresöbor, föreningar, företag och över kommunens organisatoriska gränser hittar vi nya lösningar för att nå våra mål och vår vision. Här trivs nya tankar!

Vi startade redan 2022 och under 2024 fortsätter arbetet med fokus på att skapa ännu bättre effekter för dig som Tyresöbo. Nu jobbar vi med frågeställningar inom områden som trygghet, kompetensförsörjning, hållbarhet, effektivitet och delaktighet.

Läs om våra utmaningar

Vill du vara med?

Vill du hjälpa till att förbättra Tyresö? Har du tankar och idéer? Hör av dig till ledartroja@tyreso.se eller håll utkik på tyreso.se och ta möjligheten att vara med och påverka framtidens Tyresö!

Hur vi arbetar med innovation

Vi följer en metod för systematiskt och målsökande innovationsarbete som går ut på att förstå behovet, hitta lösningar och att förverkliga dem. Lösningar på det du och andra Tyresöbor säger är viktigt.

Läs om innovationsprocessen

Resultat

Sedan starten 2022 har vi jobbat kommungemensamt, testat, lyssnat, ändrat och testat igen. Här är exempel på lyckade lösningar som har blivit ordinarie verksamhet.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juli 2024