Valnämnden

Valnämnden behandlar personuppgifter som återfinns i röstlängden. Hanteringen sker under en begränsad period, det vill säga under valår. Valnämnden behandlar även valförrättarnas personuppgifter.

Det är kommunkansliet på kommunstyrelseförvaltningen som arbetar med detta på valnämndens uppdrag.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse och för valförrättarnas del med stöd av avtal.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Hitta på sidan