GDPR: Valnämnden

Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig nämnd behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Valnämnden behandlar personuppgifter som återfinns i röstlängden. Hanteringen sker under en begränsad period, det vill säga under valår. Valnämnden behandlar även valförrättarnas personuppgifter.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse och för valförrättarnas del med stöd av avtal.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022

Hitta på sidan