GDPR: Kultur- och fritidsnämnden

Tyresö kommun behandlar dina eller ditt barns personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig nämnd behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kommunen samlar in personuppgifter för att kunna planera, erbjuda och genomföra kvalitativ och meningsfull fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Tyresö kommun. Personuppgifter behandlas även för att registrera och administrera aktivitetsnärvaro, lokalbokning, utbetalning av bidrag och stipendier samt för att kunna skicka ut aktuell information om enheternas utbud. Personuppgifterna lagras i olika datasystem och register som vi använder för att administrera våra verksamheter. Vi arbetar till exempel i system för bokning av lokaler, kurser, biljetter och hantering av bibliotekstjänster.

Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Det kan bland annat vara uppgifter av grundläggande intresse för fysisk person, en uppgift av allmänt intresse, en avtalssituation eller efter samtycke av den registrerade själv.

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkiv- och annan speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022

Hitta på sidan