GDPR: Byggnadsnämnden

Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig nämnd behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Samtliga personuppgifter som stadsbyggnadskontoret behandlar på uppdrag av bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter kommer att lagras i de olika datasystem som vi använder för ärendehantering samt e-arkivering. Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar såsom myndighetsutövning och speciallagstiftning PBL.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022

Hitta på sidan