GDPR: Byggnadsnämnden

När du som sökande av lov- och anmälningsärenden lämnar dina personuppgifter i din ansökan så behandlar vi dem för detta ändamål.

Samtliga personuppgifter som stadsbyggnadsförvaltningen behandlar på uppdrag av bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter kommer att lagras i de olika datasystem som vi använder för ärendehantering samt e-arkivering. Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar såsom myndighetsutövning och speciallagstiftning.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 september 2022

Hitta på sidan