GDPR: Barn- och utbildningsnämnden

När du som vårdnadshavare lämnar information om dina egna och ditt barns personuppgifter har du rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas.

Förskolan

Som en del av offentlig förvaltning har förskolan ett tillsynsansvar över de barn som finns i verksamheten. Det betyder att vi behöver information om barns och dess vårdnadshavares person- och kontaktuppgifter. Dels för att komma i kontakt med vårdnadshavare om något händer barnet under tiden på förskolan, dels för att ha nödvändig information om barnen som påverkar deras tid på förskolan. Det kan till exempel vara vem som får hämta barnet, om barnet har några allergier eller sjukdomar eller om barnet har annat modersmål än svenska.

Dina personuppgifter kommer att lagras på förskolan och i de datasystem som barn- och utbildningsförvaltningen använder i sin administration. Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna och uppgifterna gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Ta kontakt med förskolan om du vill veta mer.

Grundskolan

När du som vårdnadshavare lämnar information om dina egna och ditt barns personuppgifter har du rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas.

Som en del av offentlig förvaltning har skolan ett tillsynsansvar över de barn som finns i verksamheten. Det betyder att vi behöver information om barnens och dess vårdnadshavares person- och kontaktuppgifter för att kunna utföra det utbildningsuppdrag som skolan har.

Dina och ditt barns personuppgifter kommer att lagras i de olika datasystem som vi använder för att administrera all information som rör ert barns skolgång. Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Ta kontakt med skolan om du vill veta mer.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 september 2022

Hitta på sidan