GDPR: Barn- och utbildningsnämnden

Tyresö kommun behandlar dina eller ditt barns personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig nämnd behandlar dina eller ditt barns personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vårdnadshavares och barns personuppgifter kommer att lagras på förskolan och i de datasystem som barn- och utbildningsförvaltningen använder i sin administration. Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna och uppgifterna gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Ta kontakt med förskolan om du vill veta me

När du som vårdnadshavare lämnar information om dina egna och ditt barns personuppgifter har du rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas.

Dina och ditt barns personuppgifter kommer att lagras i de olika datasystem som vi använder för att administrera all information som rör ert barns skolgång. Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna. Uppgifterna gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Ta kontakt med skolan om du vill veta mer.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022

Hitta på sidan