Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är namnet på ett unikt näringslivspolitiskt kommunsamarbete i Stockholmsregionen. Det gemensamma varumärket är ”Stockholm –The Capital of Scandinavia”.

Stockholm Business Alliance är ett kommunsamarbete i Stockholm-Mälarregionen. Syftet med samarbetet är att fördjupa och utveckla både det lokala och det regionala näringspolitiska arbetet.

Arbetet har även ett internationellt perspektiv eftersom konkurrensen om företagsetableringar, boende och besökare är hård. För att lyckas sätta Stockholm-Mälarregionen på den globala kartan behövdes en gemensam kraftsamling och ett gemensamt budskap. Därför sker all internationell marknadsföring under budskapet ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

En särskild webbplats för utländska investerare finns: www.investstockholm.com Länk till annan webbplats.. Intresset att delta från kommunernas sida har varit mycket stort och i dagsläget ingår 55 kommuner från sju län. Tyresö är en av kommunerna.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 februari 2018

Hitta på sidan