Södertörnssamarbetet

Det finns en lång tradition av samarbete mellan de åtta kommunerna på Södertörn. Gemensamma bolag och organisationer, benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är konkreta exempel på former för det intensiva samarbetet.

De kommuner som ingår i Södertörnssamarbetet är Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö.

Gemensamma bolag och organisationer, benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är konkreta exempel på former för det intensiva samarbete som pågår. Södertörnssamarbetet tar avstamp i det faktum att människor reser allt längre till och från arbetet och rör sig ofta över flera kommungränser under en och samma dag. Företagen blir allt mer specialiserade och rekryterar från allt större områden. Därför finns mycket att vinna på en utvecklingsplanering som sker över de administrativa gränserna.

Samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna utgår från ett gemensamt förhållningssätt: vårt fokus ligger på den gemensamma nyttan vi visar respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen vår regionala samverkan handlar om att både ge och få vi går före och visar ett gott regionalt ledarskap vi uppträder som regionala aktörer och utvecklar nya mötesplatser.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i kommunfullmäktige i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet. I februari varje år träffas representanter från de åtta kommunerna och från näringslivet för ett rådslag om Södertörns utveckling.

Södertörnskommunernas webbplats

Södertörnskommunernas webbplats syftar till att stödja samarbetet mellan Södertörnskommunerna. Där beskrivs pågående samarbeten och projekt.

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018