Södertörnssamarbetet

Tyresö är en av åtta kommuner som samverkar inom Södertörnssamarbetet. Syftet med samarbetet är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.

Samarbete sker inom flera områden, bland annat infrastruktur, näringsliv och miljö. Det finns gemensamma förbund, bolag, nämnder och fasta samarbeten, exempelvis Södertörns brandförsvarsförbund, samordnad varudistribution och överförmyndarnämnden.

De åtta kommunerna som ingår i Södertörnssamarbetet är

Södertörnskommunernas webbplats

Södertörnskommunerna har en gemensam webbplats för att stödja samarbetet mellan kommunerna. Där kan du läsa om pågående samarbeten och projekt.

Södertörnskommunerna Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2021