Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.

Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som Samordningsförbundet Östra Södertörn möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en gråzon, eller ”rundgång” mellan olika myndigheter.

Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

I Tyresö berörs förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen av Samordningsförbundet. Besluten om samordningsförbundet är fattade i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Mer information om Samordningsförbundet Östra Södertörn och dess verksamhet hittar du på samordningsförbundets hemsida. Vill du följa med vad som händer i Samordningsförbundet kan du prenumerera förbundets nyhetsbrev.

Samordningsförbundet Östra Södertörn Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 26 november 2021

Hitta på sidan