Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.

Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som Samordningsförbundet Östra Södertörn möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en gråzon, eller ”rundgång” mellan olika myndigheter.

Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. I Tyresö är det två förvaltningar som berörs av Samordningsförbundet: barn- och utbildningsförvaltningen samt förvaltningen för liv och hälsa. Besluten om samordningsförbundet är fattade i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Mer information om Samordningsförbundet Östra Södertörn och dess verksamhet hittar du på samordningsförbundets hemsida. Vill du följa med vad som händer i Samordningsförbundet kan du prenumerera förbundets nyhetsbrev.

Samordningsförbundet Östra Södertörnlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Upp

Hitta på sidan