Kommunala bolag

Det finns tre kommunala bolag i kommunen; Tyresö Bostäder, Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.

Tyresö Bostäder är ett helägt dotterbolag till kommunen. Tyresö Bostäder äger och förvaltar bostadslägenheter med hyresrätt tillsammans med lokaler och bilplatser. 

Tyresö Bostäders webbplatslänk till annan webbplats

Tyresö Näringslivsaktiebolag har till ändamål att köpa, förvalta och sälja mark samt lös egendom. Bolaget kan även förvärva, bygga och förvalta lokaler för industri-, hantverks- och affärsändamål. Vidare ska bolaget främja företagsetablering och näringslivsutveckling och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget äger en tomt i det så kallade Brädgårdsområdet. Planen är att tomten inom fem år ska överlåtas till Tyresö kommun. Bolaget äger dessutom en fastighet vid Strandallén som innehåller bostäder och verksamhetslokaler. Tyresö kommun sköter på uppdrag av bolaget uthyrning och förvaltning av fastigheten. Bolaget har ingen egen personal.

Länk till bolagsordning (pdf)

Styrelse
Bo Renman, ordförande
Britt-Marie Lundberg-Björk, styrelsesuppleant

Revisorer
Beata Lihammar, Ernst & Young

Förtroendevalda revisorer:
Palle Carlsson, (S) 
Stefan Engström, (M), ersättare

Tyresö Vind AB Bolagets syfte är att äga och leasa ut vindkraftverk. För närvarande äger bolaget ett vindkraftverk i Dalarna. Bolaget ägs till hundra procent av Tyresö kommun. Kommundirektör Bo Renman styrelseordförande och Britt-Marie Lundberg Björk är styrelsesuppleant i bolaget.

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp

Hitta på sidan