05 juni 2019

Parkenheten sköter utemiljön runt kommunens fastigheter

15 maj tog parkenheten över skötseln av utemiljön runt kommunens fastigheter. Tidigare anlitades det entreprenörer.

Buffe internavtal fastighet och park 15 maj 2019

Fastighetavdelningen och parkenheten firar sitt sammarbete 15 maj 2019. Foto taget av Abbas Reyhanian.

Ett internt avtal har upprättats mellan fastighetsavdeningen och parkenheten. Parkenheten kommer sköta om all kommunägd tomtmark, träd, rabatter och lekredskap med mera som ligger inom fastighetens tomtmark som till exempel skolor och förskolor.

Snöröjning och vinterväghållning sköts fortfarande av entreprenör.

Vi på fastighetsavdelningen vill lyfta vår utemiljö till det bättre och parkenheten får en samlad översyn över all kommunägd mark i kommunen.

Synpunkter och felanmälan görs som tidigare i Serviceportalen. Vid frågor kontakta fastighetsförvaltaren.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Upp