Nytt om företagskort till kretsloppscentralen för kommunala verksamheter

Behöver din verksamhet tillgång till kretsloppscentralen? Då behöver ni från och med 1 november 2019 ett företagskort.

Vissa kommunala verksamheter har haft kostnadsfritt tillträde till kretsloppscentralen vilket inte är förenligt med lagstiftningen om vad hushållens avfallsavgifter ska täcka. Dessa inpasseringskort inaktiverades 31 oktober 2019.

Beställ nytt passerkort

Beställ det i Serviceportalen under beställ - avfall. Verksamheter i privat regi beställer nedan och kommunala på intranätet.

Hushållens avfallsavgifter

Kretsloppscentralen i Petterboda är kommunens återvinningscentral som tar emot bland annat el-, grov- och farligt avfall från hushållen i Tyresö. Kretsloppscentralen bekostas helt och hållet av hushållens grundavgifter för avfallshantering (en avgift som är finansierad via taxa, inte skatt).

Kostnad

Kostnad för hantering av grovavfall ingår inte i verksamheternas grundavgift. Med företagskortet kan verksamheter lämna sitt grovavfall på kretsloppscentralen till självkostnadspris. Ett besök kostar 296 kr exklusive moms (370 kr inklusive moms), som registreras vid inpassering. Faktureras en gång i månaden.

Farligt avfall

Verksamheter får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen, transporttillstånd krävs för verksamheters farliga avfall. Det innebär att verksamheter som ger upphov till farligt avfall behöver upphandla en egen entreprenör för denna hantering.

Elavfall

Verksamheter har rätt att lämna konsumentelavfall såsom kaffebryggare och brödrost, på kretsloppscentralen i enlighet med producentansvarsförordningar, men inget annat elavfall.

Vid frågor

Kontakta Servicecenter 08-578 291 00 eller e-post: avfall@tyreso.se

Mer om avfall

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 februari 2020
Upp