Avfallstaxan justeras 2022

Taxan höjs generellt med 5 procent för att bland annat möta ökade kostnader för förbränning av avfall och styra mot en ökad sortering och minskade avfallsmängder. Den nya taxan beslutades av kommunfullmäktige 25 november och börjar gälla 1 januari 2022.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 december 2021

Hitta på sidan