Tyresöfakta

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Befolkning

Befolkningen i Tyresö ökade under 2019 med 329 personer till 48 333 invånare. Under 2019 var utflyttningen 96 personer högre än inflyttningen. Antalet födda uppgick till 242 medan 162 personer avled under året. (Källa: Statistiska centralbyrån, SCB)

Mer statistik finns på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Areal

Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2019

Totalt: 32,03
Till kommunen: 19,95
Till landstinget: 12,08

Jämför Tyresö med andra kommuner

På SCB finns möjlighet att jämföra kommuner med varandra gällande befolkning, ålder, inkomst och en hel del annat.

Kommuner i siffrorlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juli 2020
Upp