Tyresöfakta

Vilka är de vanligaste yrkena i Tyresö? Hur ser kommunens befolkningspyramid ut? Hur många pendlar till och från Tyresö? 

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Befolkning

Befolkningen i Tyresö ökade under 2018 med 700 personer till 48 004 invånare. Under 2018 var inflyttningen 517 personer högre än utflyttningen. Antalet födda uppgick till 466 medan 291 personer avled under året. (Källa: Statistiska centralbyrån, SCB)

Mer statistik finns på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Areal

Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2019

Totalt: 32,03
Till kommunen: 19,95
Till landstinget: 12,08

Tyresö i siffror 2018

Tyresö i siffror – broschyr i fickformat

Tyresö i siffror är en 24-sidig broschyr i behändigt fickformat med statistik om befolkning, bostäder, miljö, ekonomi med mera. Den utkommer årligen och finns på svenska och engelska. Du kan hämta broschyrerna i Servicecenter eller ladda hem dem i pdf-format.

Ladda ner Tyresö i siffror

Download Tyresö in figures

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 april 2019
Upp