Tyresöfakta

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Befolkning

Befolkningen i Tyresö ökade under 2020 med 345 personer till 48 678 invånare. Under 2020 var inflyttningen 96 personer högre än utflyttningen. Antalet födda uppgick till 460 medan 362 personer avled under året. (Källa: Statistiska centralbyrån, SCB)

Mer statistik finns på SCB:s webbplatslänk till annan webbplats

Areal

Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2021

Totalt: 31,83
Till kommunen: 19,75
Till landstinget: 12,08

Är du medlem i Svenska Kyrkan tillkommer en kyrkoskatt på 0,8.

Jämför Tyresö med andra kommuner

På SCB finns möjlighet att jämföra kommuner med varandra gällande befolkning, ålder, inkomst och en hel del annat.

Kommuner i siffrorlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2021