Tyresöfakta

Vilka är de vanligaste yrkena i Tyresö? Hur ser kommunens befolkningspyramid ut? Hur många pendlar till och från Tyresö? 

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Befolkning

Befolkningen i Tyresö ökade under 2017 med 201 personer till 47 304 invånare. Under 2017 var inflyttningen 51 personer högre än utflyttningen. Antalet födda uppgick till 470 medan 323 personer avled under året.

Areal

Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2019

Totalt: 32,03
Till kommunen: 19,95
Till landstinget: 12,08

Tyresö i siffror 2018

Tyresö i siffror - broschyr i fickformat

Tyresö i siffror är en 24-sidig broschyr i behändigt fickformat med statistik om befolkning, bostäder, miljö, ekonomi med mera. Den utkommer årligen och finns på svenska och engelska. Du kan hämta broschyrerna i Servicecenter eller ladda hem dem i pdf-format.

Ladda ner Tyresö i siffror

Download Tyresö in figures

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Upp