Flaggning

Tyresö kommun följer vissa riktlinjer och som privatperson finns rekommendationer man bör följa som grundar sig på lång tradition, men som inte regleras i lagen.

Kommunen har egna flaggor med kommunvapnet. Dessa kan du se bland annat på följande platser:

 • Vid Tyresö centrum, utmed Bollmoravägen
 • Vid korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen
 • I Stadsparken
 • Vid Trollbäckens IP och på Tyresövallen
 • På Alby friluftsgård
 • På kretsloppscentralen Petterboda
 • På Radiovägen i Lindalens arbetsplatsområde.

Tyresö kommun följer vissa riktlinjer. Tyresöflaggan och EU-flaggan får vaja dygnet runt.

 • Vid endast en flaggstång:
  Tyresöflaggan byts ut mot den svenska vid allmänna flaggdagar, t ex Nobeldagen
 • Vid två flaggstänger:
  Daglig flaggning med Tyresöflagga och EU-flagga. Vid svensk flaggdag byts EU-flaggan ut mot den svenska flaggan
 • Vid tre flaggstänger eller flera:
  Tyresöflaggor och endast en EU-flagga. Vid allmänna flaggdagar byts en av Tyresöflaggorna ut mot den svenska flaggan.

Varför inte dagligen en svensk flagga?
Den svenska flaggan måste hissas och halas dagligen och det arbetet har vi bara resurser till vid allmänna flaggdagar.

Varför EU-flaggning?
Sverige och därmed Tyresö kommun är medlemmar i EU och kommunen har flera EU-finansierade projekt.

Vad betyder Tyresö kommuns vapen som finns på flaggan?
Tyresö kommuns vapen fastställdes 1954 och speglar en del av kommunens historia. I vapnet finns två skilda symboler – tre kvarnhjul och en oxpanna. Kvarnhjulen påminner oss om Nyfors, Follbrinkströmmen och Uddby. Oxpannan är symbolen för ätten Oxenstierna.
 

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Upp

Hitta på sidan