Fakta och statistik

För dig som vill få siffror på Tyresö kommun som organisation och bostadsort. Här finns också information om hur du enkelt kan hantera dina fakturor från kommunen. 

Om fakta och statistik

 • Tyresöfakta

  Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
 • Skatt och skattesats

  Kommunalskatt är en del av den skatt du betalar på din inkomst. Den består av två delar: skatt som du betalar till kommunen och en skatt som du betalar till landstingen.
 • Öppna data

  Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.
 • Fakturor från Tyresö kommun

  Här får du svar på frågor om dina fakturor från kommunen så som autogiro, e-faktura, delbetalning, tillgodo och påminnelse.
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Hitta på sidan