Våld i nära relation

Är du utsatt för våld i nära relation av din partner, familj eller annan närstående?

Ingen ska behöva stå ut med våld. Det finns hjälp att få.

Behöver du hjälp akut – ring alltid Polisen 112.

Kontakta relationsvåldsteamet på telefon 08-578 291 60
Om barn far illa – kontakta socialtjänsten på  telefon 08-578 291 00

Kvällar och helger kan du ringa till socialjouren på telefon 08-718 76 40

Du kan vara anonym, när du ringer till oss.

Känner du igen något av följande?

 • du känner dig kontrollerad av din partner
 • du måste redovisa vart du ska gå och vem du har talat med
 • din partner blir allt mer svartsjuk
 • din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig
 • du ibland känner dig rädd i ditt eget hem
 • du blir hotad
 • du får höra att det är ditt eget fel när du blir slagen
 • våldet har ökat
 • tillvaron växlar mellan ömhet och våld
 • din partner ber om förlåtelse efter en våldshandling och säger att livet inte är värt att leva utan dig, fast det sedan upprepas
 • Känner du dig kontrollerad av din familj och släkt?
 • Måste du ha koll på dina syskon?
 • Får du inte själv välja din partner?

Om du utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående kan du få råd, stöd och hjälp för att komma ur din situation, både akut och på längre sikt.

Vi hjälper dig med

 • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
 • stöd i föräldrarollen
 • att ta kontakt med polis, sjukvård med flera
 • att ta de kontakter som behövs för ett akut skyddat boende
 • att se till barnens behov med exempelvis stödsamtal för att bearbeta vad som hänt

  Barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott.

Ingen ska behöva utstå våld, särskilt inte från någon nära.

Närstående till våldsutsatta.

Är du orolig för någon i din närhet? Våga fråga.

 • Lär dig mer om varningssignalerna - stämmer det in? Våga fråga.
 • Lyssna och stötta.
 • Fördöm inte. Acceptera att var och en måste göra sina egna val.
 • Motivera att söka hjälp - du som närstående kan också ringa vuxenenheten.
 • Du kan själv göra en polisanmälan - anonymt om du vill.
 • Finns det barn i familjen bör du anmäla till socialtjänsten. 

Stöd till våldsutövare

Manscentrum Östra Södertörn stöttar män med

 • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
 • stöd i föräldrarollen
 • stöd i att hantera konflikter, aggressivitet och våld
 • att se barnens behov utifrån ett barnperspektiv

Behöver du hjälp?
Kontakta Manscentrum Östra Södertörn på telefon 073 068 8648 eller via e-post info@manscentrumsodertorn.se

Du kan läsa mer på Manscentrum Östra Södertörns webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 23 april 2021