Våld i nära relation

Är du utsatt för våld i nära relation? Ingen ska behöva stå ut med våld. Det finns hjälp att få.

Du behöver hjälp om

 • du känner dig kontrollerad av din partner
 • du måste redovisa vart du ska gå och vem du har talat med
 • din partner blir allt mer svartsjuk
 • din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig
 • du ibland känner dig rädd i ditt eget hem
 • du blir hotad
 • du får höra att det är ditt eget fel när du blir slagen
 • våldet har ökat
 • tillvaron växlar mellan ömhet och våld
 • din partner ber om förlåtelse efter en våldshandling och säger att livet inte är värt att leva utan dig, fast det sedan upprepas

Om du utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående kan du få råd, stöd och hjälp för att komma ur din situation, både akut och på längre sikt.

Behöver du hjälp akut - ring alltid Polisen 112.

Vi hjälper dig med

 • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
 • stöd i föräldrarollen
 • att ta kontakt med polis, sjukvård med flera
 • att ta de kontakter som behövs för ett akut skyddat boende
 • att se till barnens behov med exempelvis stödsamtal för att bearbeta vad som hänt

Barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott.

Ingen ska behöva utstå våld, särskilt inte från någon nära.

Närstående till våld i nära relationer

Är du orolig för någon i din närhet? Våga fråga.

 • Lär dig mer om varningssignalerna - stämmer det in på din vän? Våga fråga.
 • Lyssna och stötta.
 • Fördöm inte. Acceptera att var och en måste göra sina egna val.
 • Motivera att söka hjälp - du som närstående kan också ringa vuxenenheten.
 • Du kan själv göra en polisanmälan - anonymt om du vill.
 • Finns det barn i familjen bör du anmäla till socialtjänsten.

Ingen ska behöva leva med våld.
Är det en akut situation - ring alltid Polisen på 112.

Kontakta vuxenenheten på telefon 08-578 291 00
Om barn far illa - kontakta socialtjänsten på 08-578 291 00

Tyresö ingår i Polisens projekt Huskurage

Huskurage är en preventiv metod för att stoppa våld. Polisen samarbetar med både fastighetsägare, skola, kommun och idrottsföreningar för att öka medvetenheten kring våld i nära relationer och hur man ska agera vid misstanke om våld.

Att reagera kan vara livsavgörande för någon som är utsatt för våld.

Om du misstänker att en granne blir utsatt:

 1. Ring på. Är allt som det ska?
 2. Ta hjälp av en annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd att ringa på.
 3. Ring polisen.

Stöd till våldsutövare

Har du svårt att kontrollera din ilska och vill ha hjälp med dina relationer?

Manscentrum Östra Södertörn stöttar män med

 • råd och stödsamtal vid relationsproblem och kriser
 • stöd i föräldrarollen
 • stöd i att hantera konflikter, aggressivitet och våld
 • att se barnens behov utifrån ett barnperspektiv

Behöver du hjälp?
Kontakta Manscentrum Östra Södertörn:
08-448 50 91
info@manscentrumsodertorn.se

Du kan läsa mer på Manscentrum Östra Södertörns webbplats.länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 11 mars 2019
Upp