Våld i nära relation

Är du utsatt för våld i nära relation av din partner, familj eller annan närstående? Ingen ska behöva stå ut med våld. Kontakta relationsvåldsteamet, vi hjälper dig.

Stöd för dig som är våldsutsatt

 • Ring relationsvåldsteamet på tel 08-578 291 60
  Måndag-torsdag 08.30–16.00
  Fredagar 08.30–14.30
  Lunchstängt 12.00–13.00
 • Ring socialjouren efter kontorstid på tel 08-718 76 40
  efter kl 02.00 (natt) ring 08-454 24 91.
 • Ring alltid 112 vid akuta fall.

Våld i nära relation innefattar all form av våld och hot mellan närstående. Det kan vara både fysiska och psykiska övergrepp, och det kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer, mellan syskon och i andra familje- och släktrelationer. Du som är 18 år och äldre och är utsatt för våld i nära relation, kan få hjälp av kommunens relationsvåldsteam. Du kan vara anonym när du ringer till oss, och vårt stöd är till för alla vuxna oavsett könstillhörighet.

Hos oss kan du få

 • råd
 • stödsamtal
 • hjälp att ta kontakt med polis, sjukvård och andra myndigheter
 • hjälp till skydd, till exempel hos en kvinnojour
 • hjälp för att se till barnets behov, om det finns barn med i bilden
 • möjlighet att diskutera frågor kring skilsmässa
 • möjlighet att diskutera frågor om vårdnad och umgänge med barn
 • hjälp att ta kontakter för att ansöka om ekonomiskt stöd
 • hjälp att ta andra kontakter inom socialtjänsten

Kännetecken

Våld i nära relation kommer sällan plötsligt. Det finns beteendemönster som kan tyda på att en person i en parrelation är eller kan bli våldsam.

Känner du igen något av följande?

 • din partner vill flytta ihop på ett forcerat sätt och vill vara tillsammans med dig hela tiden
 • du måste redovisa vart du ska gå och vem du har talat med
 • du känner dig kontrollerad av din partner
 • din partner blir allt mer svartsjuk
 • din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig och får dig att känna dig ointelligent, knäpp eller dålig
 • din partner har ett ombytligt humör och blir lätt aggressiv och våldsam
 • tillvaron växlar mellan ömhet och våld
 • din partner skrämmer dig med hjälp av våld eller ett hotfullt beteende
 • du känner dig ibland rädd i ditt eget hem
 • du får höra att det är ditt eget fel om du blir slagen
 • din partner vill pressa dig att ha sex
 • din partner hotar med att skada sig själv eller ta sitt liv om du gör slut.

Om du lever i en familj med hedersnormer kanske du känner igen något av följande?

 • du känner dig kontrollerad av din familj och släkt
 • du måste kontrollera dina syskons eller dina barns förehavanden
 • du får inte göra egna val
 • du måste följa strikta normer som begränsar ditt liv
 • norm kring kyskhet och oskuld är viktigt
 • du får inte själv välja din partner
 • familjen är viktigare än du själv
 • familjens heder är viktig.

Vi hjälper dig

Om du känner igen dig i någon eller flera av punkterna ovan kan vi på relationsvåldsteamet ge dig stöd och hjälp för att komma ur din situation, både akut och på längre sikt. Tveka inte att kontakta oss! Våra kontaktuppgifter finner du i kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida.

Barn i familjen

Barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna, är offer för brott.

Om barn far illa – kontakta socialtjänsten för bedömning av barnets situation. Kontaktuppgifter till socialtjänsten ser du i kontaktrutan längst upp på denna sida.

Stöd till våldsutövare

Har du svårt att kontrollera din ilska, eller har du använt någon form av våld i en nära relation? Tyresö kommuns relationsvåldsteam kan ge dig stöd. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra. I samarbete med Manscentrum Östra Södertörn erbjuder vi stödinsatser där du får träffa och samtala med en terapeut vid Manscentrums mottagning, som har gedigen kompetens inom stöd för våldsutövare.

Du kan få hjälp med

 • att börja ta ansvar för dina handlingar
 • att börja använda ett fredligt och icke-kränkande alternativ till att vara våldsam, hotande eller kränkande
 • att söka efter, och förstå, de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld
 • att sätta dig in i och förstå hur den du utsatt för våld, och de som eventuellt har varit närvarande, känner sig och upplever dig.

Stödet vänder sig även till dig som ännu inte har använt våld, men känner rädsla för att det ska ske. Till dig som är överdrivet svartsjuk, eller till dig som är orolig för att barnen far illa på grund av ditt beteende.

Du söker stödet genom att kontakta relationsvåldsteamet i Tyresö kommun, se kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida. Du kan vara anonym när du ringer till oss och stödet erbjuds alla vuxna över 18 år, oavsett könstillhörighet.

För dig som är närstående

Om du är du orolig för att någon i din närhet utsätts för relationsvåld eller utövar våld i nära relation, kan nedan punkter vara viktiga att tänka på.

 • Våga fråga! Står allt rätt till?
 • Lär dig mer om kännetecken att vara uppmärksam på – stämmer de in?
  Läs om kännetecknen
 • Lyssna och stötta
 • Motivera personen till att söka hjälp
 • Du kan själv göra en polisanmälan - anonymt om du vill
 • Finns det barn i familjen bör du anmäla till socialtjänsten, se kontaktuppgifter i kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida.
Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 5 oktober 2021