Jour- och familjehem

Om barnet/ungdomen inte kan bo kvar hos sina föräldrar, tillfälligt eller för en längre period, kan ett jour- eller ett familjehem vara ett alternativ.

För barn och ungdomar som behöver placeras utanför sitt eget hem finns jour- och familjehem. Familjehemmen utreds noggrant innan de godkänns. Familjehemmen erhåller ersättning och handledning för uppdraget.

Hemmen besöks regelbundet av familjehemssekreterare, som också håller telefonkontakt med hemmen.

Kommunen har även jourhem där barn och ungdomar kan placeras akut under en utredningstid, i avvaktan på vidare åtgärder, som till exempel familjehemsplacering.

Placering i familjehem kan erhållas efter utredning enligt socialtjänstlagen.

Sidan publicerad av: Aila Thorsander
Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Upp

Hitta på sidan