Jour- och familjehem

Om barnet/ungdomen inte kan bo kvar hos sina föräldrar, tillfälligt eller för en längre period, kan ett jour- eller ett familjehem vara ett alternativ.

För barn och ungdomar som behöver placeras utanför sitt eget hem finns jour- och familjehem. Familjehemmen utreds noggrant innan de godkänns. Familjehemmen erhåller ersättning och handledning för uppdraget.

Hemmen besöks regelbundet av familjehemssekreterare, som också håller telefonkontakt med hemmen.

Kommunen har även jourhem där barn och ungdomar kan placeras akut under en utredningstid, i avvaktan på vidare åtgärder, som till exempel familjehemsplacering.

Placering i familjehem kan erhållas efter utredning enligt socialtjänstlagen.

Mer information

För mer information eller om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp via växeln,
tel: 08-578 291 00.

För dig som är intresserad av att bli familjehem eller jourhem

Välkommen att kontakta familjevårdsenheten.

Socialsekreterare, tel: 08-578 295 56 eller 08-578 296 48.
E-post: familjevarden@tyreso.se

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 3 juni 2019
Upp