Att vara kontaktperson

Som kontaktperson arbetar du inte utifrån ett visst antal timmar, utan på uppdrag. Uppdraget tas fram tillsammans med den som ska få en kontaktperson. 

Du får ett arvode för arbetsinsatsen och en ersättning för omkostnaderna. Som kontaktperson ska du vara lätt att umgås med och du ska ha ett engagemang och intresse för andra människor. Ditt uppdrag kan vara att träffa en person ett par gånger i månaden och att dessemellan ha telefonkontakt då och då. Vara en vän. Ett kontaktpersonuppdrag ska helst löpa över en lång tid.

Är du intresserad av att vara kontaktperson kontakta handläggare Ulrika Norman, se kontaktkort.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 29 december 2022

Hitta på sidan