Kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala funktionshindersrådet, KFR, ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Kommunala funktionshindersrådet behandlar inga personärenden.

Vad händer med besluten?

De beslut som kommunala funktionshindersrådet fattar vidarebefordras genom protokoll i första hand till den nämnd som svarar för respektive ärende. Vissa synpunkter och beslut kan också delges ansvarig verksamhetschef.

Rådets representanter.

Kommunstyrelsen utser en ledamot medan organisationerna för funktionshinder representeras av sju ledamöter. De organisationer som representeras är:

För samtliga ledamöter finns ersättare. Ordförande för kommunala funktionshindersrådet utses av kommunstyrelsen medan vice ordförande utses av rådet själv bland organisationerna för representanter för personer med funktionsnedsättning.

Rådets möten

Kommunala funktionshindersrådet sammanträder sex gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga. Det finns också ett arbetsutskott som kan behandla brådskande ärenden.

Här hittar du KFR:s protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du förslag?

Kommunala funktionshindersrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 januari 2022