Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala funktionshindersrådet, KFR, ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Kommunala funktionshindersrådet behandlar inga personärenden.

Vad händer med besluten?

De beslut som kommunala funktionshindersrådet fattar vidarebefordras genom protokoll i första hand till den nämnd som svarar för respektive ärende. Vissa synpunkter och beslut kan också delges ansvarig verksamhetschef.

Rådets representanter.

Kommunstyrelsen utser en ledamot medan organisationerna för funktionshinder representeras av sju ledamöter. De organisationer som representeras är:

För samtliga ledamöter finns ersättare. Ordförande för kommunala funktionshindersrådet utses av kommunstyrelsen medan vice ordförande utses av rådet själv bland organisationerna för representanter för personer med funktionsnedsättning.

Rådets möten

Kommunala funktionshindersrådet sammanträder fem gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga. Det finns också ett arbetsutskott som kan behandla brådskande ärenden.

Här hittar du KFR:s protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du förslag?

Kommunala funktionshindersrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Upp