Funkisgruppen

Det här är en presentation av en av flera utförare som godkänts av Tyresö kommun. Informationen är baserad på uppgifter från utföraren.

Funkisgruppen AB

Utför boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL för vuxna.

Utförarens beskrivning av sin verksamhet

Vår profil

Funkisgruppen har varit verksam inom boendestöd sedan 2013. Vårt mål är att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Genom vårt boendestöd får du konkret hjälp för att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv både praktiskt och socialt. Vi kan också hjälpa och stötta dig i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner.

Kompetens vi garanterar

Vid all rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, relevant erfarenhet och utbildning. Vår personal består bland annat av socionomer, beteendevetare, undersköterskor och mentalskötare. Vår personal talar förutom svenska även engelska, arabiska och ryska.

Så här garanterar vi:

Kontinuitet – För att öka kontinuiteten tar vi stor hänsyn till dina önskemål gällande personal. Om du som kund trivs tillsammans med din personal blir också den upplevda kvaliteten i tjänsten som störst.

Trygghet – För att du ska känna dig trygg så får du hos oss en kontaktperson. Det är kontaktpersonen som utför ditt boendestöd. Kontaktpersonen har därmed en nära dialog med dig så att du har möjlighet att vara delaktig och påverka när, hur och med vem din insats ska utföras. Om du inte trivs med din kontaktperson har du självklart möjlighet att byta.

Tillgänglighet – Vi finns tillgängliga för dig som kund årets alla dagar mellan klockan 06.00 och 23.00. Genom vårt nära samarbete med övriga verksamheter i företaget kan vi även erbjuda lämplig bemanning vid ordinarie personals frånvaro.

Kontakt

Funkisgruppen AB
Radiovägen 27, 135 48 Tyresö

Helena Karlsson, enhetschef. Tel: 072 833 25 11
Annie Högberg, samordnare. Tel. 073 915 78 49

E-post: info@funkisgruppen.se
Hemsida: www.funkisgruppen.se Länk till annan webbplats.

Äldre- och omsorgsförvaltningen
Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Tel: 08-578 291 00 Fax: 08-712 87 52
kommun@tyreso.se
www.tyreso.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 3 augusti 2021