Bostad med särskild service för vuxna, ungdomar och barn

Det finns olika boendeformer med särskild service; gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad

Gruppbostad är en bostad för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I en gruppbostad finns ett mindre antal lägenheter i anslutning till gemensamhetsutrymmen. Här kan service och omvårdnad ges alla tider på dygnet.

Servicebostad 

Servicebostad är en boendeform för personer som behöver hjälp och stöd i sin dagliga tillvaro, för att klara av ett eget boende. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast personal. Lägenheterna ligger oftast samlade i samma hus, eller i kringliggande hus.

Annan särskilt anpassad bostad 

Annan särskilt anpassad bostad är en bostad för personer som behöver en viss grundanpassning, där det inte finns fast personalbemanning. Stöd i boendet kan exempelvis ges av personlig assistans eller hemtjänst.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, eller via E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också använda ansökningsblanketten i relaterad information nedan.

Vad kostar det?

Du betalar för hyra, mat och övriga utgifter. Det finns också möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Kontaktuppgifter

Var finns bostäder och verksamheter?

På den här sidan finns karta och kontaktuppgifter:
Bostäder med särskild service

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med stor och varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt att, som ett komplement till föräldrahemmet, bo i en bostad med särskild service utanför föräldrahemmet.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen. Du kan också använda ansökningsblanketten i relaterad information nedan.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för boendet, mat och övriga utgifter. Avgiften för bostaden baseras på vårdnadshavarnas inkomst.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024