Boende fysisk funktionsnedsättning

Det finns olika former av boenden om du har en fysisk funktionsnedsättning.

Korttidsplats

Korttidsplats är ett tidsbegränsat, tillfälligt boende, som kan bli aktuellt för personer som vårdas i hemmet av anhörig. Korttidsplatsen kan då fungera som avlastning, tillfälligt eller regelbundet återkommande. Du kan också få bo på en korttidsplats om din boendesituation eller ditt behov av insatser behöver utredas.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som behöver omfattande stöd och hjälp. Här finns personal med kompetens anpassad till dina behov. På alla boenden finns en gemensam matsal där vi serverar frukost, lunch, kaffe, middag och kvällsmat samt nattmål om du önskar det.

Så här ansöker du 

Du ansöker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, eller via E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.. Du kan också använda ansökningsblanketten i relaterad information nedan. Plats beviljas efter en behovsprövning.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024