Trappsteget

Trappsteget är Tyresö kommuns och Tyresö bostäders projekt där nyanlända kvinnor anställs som lokalvårdare i sitt eget bostadsområde. För närvarande deltar tio kvinnor i projektet.

Deltagare och arbetsledare i projekt Trappsteget

Tyresö kommun (avdelningen Centrum för arbete och integration) är i kontakt med många nyanlända kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vissa av dem saknar även kunskaper i svenska språket och har begränsade möjlighet att delta på lika villkor som andra. Detta vill Tyresö kommun och Tyresö bostäder göra något åt genom att anställa kvinnor med lokal förankring i sitt eget bostadsområde (Granängsringen) för att städa trapphus och andra gemensamma utrymmen.

Genom projektet får denna målgrupp komma ut i arbetslivet och därmed få en egen försörjning. Tyresö kommun har arbetsgivaransvaret och anställer medarbetare. Kommunen ordnar också introduktion och handledning i yrket, stöd i svenska språket, kunskaper i jämställdhet, friskvård, hantering av hot och våld samt hjärt- och lungräddning. Tyresö bostäder står för arbetsuppgifter och kontor, arbetskläder, städmaterial och utbildning. En lokal för Trappsteget har gjorts iordning i Granängsringen.

Kvinnornas ökade närvaro och synlighet kan också skapa trygghet och trivsel för alla som vistas i området, och även minska nedskräpning och skadegörelse.

Projektet på ett år startade november 2021 och är en del av initiativet Ett Tryggare Granängsringen.

Läs nyhet om projektet Trappsteget

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Hitta på sidan