Trappsteget

Trappsteget är Tyresö kommuns och Tyresö bostäders projekt där nyanlända kvinnor anställs som lokalvårdare i sitt eget bostadsområde. För närvarande finns tio kvinnor anställda i Granängsringen.

Nyanlända kvinnor står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. Vissa av dem saknar även kunskaper i svenska språket och har begränsade möjlighet att delta på lika villkor som andra. Detta vill Tyresö kommun och Tyresö bostäder göra något åt genom att anställa kvinnor med lokal förankring i sitt eget bostadsområde (Granängsringen) för att städa trapphus och andra gemensamma utrymmen.

Genom projektet får denna målgrupp komma ut i arbetslivet och därmed få en egen försörjning. Tyresö kommun har arbetsgivaransvaret och anställer medarbetare. Kommunen ordnar också introduktion och handledning i yrket, stöd i svenska språket, kunskaper i jämställdhet, friskvård, hantering av hot och våld samt hjärt- och lungräddning. Tyresö Bostäder står för arbetsuppgifter och kontor, arbetskläder, städmaterial och utbildning. En lokal för Trappsteget har gjorts iordning i Granängsringen.

Kvinnornas ökade närvaro och synlighet kan också skapa trygghet och trivsel för alla som vistas i området, och även minska nedskräpning och skadegörelse.

Projektet på ett år startade november 2021.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 18 november 2021

Hitta på sidan