Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Flyktingmottagning

Vårt mål är att verka för att flyktingar i Tyresö, snarast efter bosättningen, med egna medel ska kunna försörja sig och sin familj samt aktivt delta i samhällslivet. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för nyanlända flyktingar i arbetsför ålder. Tyresö kommun ansvarar för mottagande och övrigt samhällsstöd.

Kommunen ansvarar för mottagande och praktisk hjälp i samband med flytt till kommunen

  • undervisning i svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer flyktingar till del
  • andra nyanlända som studerar svenska och som ska ha praktikplatser

Integrationsenheten i Tyresö kommun är HBTQ-certifierad.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Upp