Etableringscentrum

Etableringscentrum är ett projekt med syfte att få fler nyanlända kvinnor och män snabbare ut i egen försörjning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska anvisas till Etableringscentrum.

Europeiska unionen flagga för Europeiska socialfonden.

OBS: Etableringscentrum i Tyresö är just nu stängt på grund av den höga risken för smittspridning av coronaviruset. Gruppaktiviteter och drop-in är därmed stängt. Individuella samtal sker dock via telefon. Praktik, arbetsträning och jobb fortsätter som vanligt.

Projektet genomförs av de tre kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillsammans med Arbetsförmedlingen på Östra Södertörn och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet består av tre stycken Etableringscentrum belägna centralt i de tre kommunerna. På Etableringscentrum får nyanlända kvinnor och män stöd i form av språkförstärkande och jobbförberedande aktiviteter. Aktiviteterna är ett komplement till SFI och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Verksamheten öppnade för deltagare i maj 2018 och pågår till och med mars 2021. I juni 2018 invigdes respektive center.

Läs mer på projektets hemsidalänk till annan webbplats

På varje Etableringscentrum finns personal från både Arbetsförmedlingen och kommunen för att stödja och coacha deltagaren mot arbete och studier utifrån individens behov. Förutom arbetsförmedlare finns samhälls- och yrkesvägledare, social- och arbetskonsulenter, språkpedagoger och arbetsgivaransvariga. Projektet möjliggör ett nära samarbete samlat kring deltagaren mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och SFI.

Nyanlända kvinnor och män som är inskrivna på Arbetsförmedlingens Etableringsprogram, Jobb- och utvecklingsgarantin och socialförvaltningen men tidigare tillhört Etableringsprogrammet. Fokus ligger på kvinnor och kortutbildade eftersom statistiken visar att de ofta tar längre tid för de individerna att bli självförsörjande och på individer som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie insatser. Deltagarna delas in i två målgruppskategorier; de med kort eller ingen utbildning och de med gymnasie- eller högskoleutbildning.

Deltagare remitteras från Arbetsförmedlingen till Etableringscentrum. I samband med första informationsmötet får deltagaren ett schema med obligatoriska projektaktiviteter beroende på målgruppstillhörighet. Parallellt med aktiviteterna görs en fördjupad kartläggning och en individuell handlingsplan. Handlingsplanen görs tillsammans med deltagaren och är ett levande dokument som uppdateras löpande och kan ha både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Projektet arbetar efter en stegförflyttningsmodell där deltagaren flyttas fram dels i takt med sin egen utveckling och dels utifrån sin målgruppskategori. Kortutbildade kan vara inskrivna i ett år i projektet medans de med gymnasie- och högskoleutbildning kan vara inskrivna i sex månader. Aktiviteterna i de olika stegen kan pågå parallellt och anpassas efter individens behov.

Steg 1 Inskrivning, kartläggning
Steg 2 Bas; checklista och handlingsplan
Steg 3 Språkfrämjande
Steg 4 Rusta
Steg 5 Jobbförberedande
Steg 6 Praktik

Etableringscentrum i Tyresö kommun är en HBTQ-certifierad verksamhet. 

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Upp

Hitta på sidan