Omvårdnadsbidrag

Om en anhörig vårdar en närstående i hushållet kan den närstående ansöka om omvårdnadsbidrag.

För att få bidrag krävs det att ni bor ihop samt att det föreligger ett omfattande behov av hjälp med personlig omvårdnad och tillsyn alla dagar, minst fem timmar per dygn.

Du kan inte få omvårdnadsbidrag om du har beviljats hemtjänst. Du kan dock ha både omvårdnadsbidrag och trygghetslarm. Ersättningen är ett skattefritt stimulansbidrag.

Så här ansöker du

Beslut om dessa insatser fattas av biståndshandläggare efter utredning. Kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen för mer information och ansökan.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023

Hitta på sidan