Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkortet fungerar som säkerhet och trygghet. Där finns information vem som ska kontaktas vid akut sjukdom eller olycka.

Personer bosatta i Tyresö kommun som vårdar, stödjer och/eller sköter om en närstående som inte längre kan klara sig på egen hand, kan få ett anhörigvårdarkort.

På kortet finns bland annat information om vilka personer som ska kontaktas i händelse av akut sjukdom eller olycka. Anhörigvårdarkortet fungerar som säkerhet och trygghet både för den som vårdas och den som ger vården.

Så här skaffar du ett anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkortet är kostnadsfritt och finns att få på Servicecenter eller av biståndshandläggare.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 5 november 2020