Frågor och svar om flytten

Här hittar du aktuella frågor och svar om flytten från Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Vem har tagit beslut om att minska vård- och omsorgsplatserna på Björkbacken?
Det slutliga beslutet togs av Kommunstyrelsen, 12 november 2019.

Jag har synpunkter på beslutet, vem kontaktar jag?
Du är välkommen att kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande, Tony Thorén. E-post: tony.thoren@tyreso.se Tel: 08-578 293 32.

Vart ska de boende flytta?
De boende på Solrosen, Nejlikan och nya Linnean flyttade hösten 2020 till nya vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden i Trollbäcken i Tyresö. Övriga boende som behöver flytta kommer att flytta i slutet av maj till nyöppnade Sköndalsvillan.

Hur ser ni till att flytten blir så bra som möjligt för de boende?
Genom god planering samt genom att lyssna in de boendes behov och önskemål. Förvaltningen har erfarenheter från tidigare flytt mellan två vård- och omsorgsboenden i kommunen, som blivit bra, och vi vet att samverkan med det nya boendet och dess personal är väldigt viktig. Boendesamordnaren kommer att hålla en tät kontakt med den boende. Från förvaltningens håll är vi måna om att all information om flytten ska vara tydlig.

Min anhörig har kognitiv sjukdom/demenssjukdom och har det väldigt jobbigt med förändringar, hur tar ni hänsyn till det?
Vi kommer att ta individuell hänsyn till den boendes behov och förutsättningar för att göra flytten så skonsam som möjligt.

Hur går flytten till rent praktiskt?
Detaljerad information om hur flytten går till och vad som behöver förberedas kommer att ges via brev och dialog med boendesamordnarna. Kommunen kommer att ordna och stå för kostnaderna för flyttfirma samt flyttstädning − och ser också till att den boende transporteras till Sköndalsvillan.

Vem håller kontakten och informerar mig/oss gällande flytten?
Information om flytten får du i första hand av din boendesamordnare, som håller kontakten med dig/din anhörig. Boendesamordnaren samverkar även med din kontaktperson på Björkbacken.

Hur informerar ni boende och anhöriga om flytten?
Den personliga kontakten står boendesamordnaren för, som håller kontinuerlig kontakt med den boende och förmedlar information.

Från förvaltningen skickar vi ut informationsbrev till de boende eller eventuell företrädare (via vanlig post).

Får Björkbackens boende besöka det nya boendet innan flytten?
Ja, under förutsättning att Sköndalsvillans kan ta emot besök. Det är beroende på om arbetet med att färdigställa byggnaden är klar i god tid innan inflyttningen kommer påbörjas. Det går att få en förhandsvisning på hur lägenheterna på Sköndalsvillan ser ut samt läsa lite mer om boendet via denna länk:

Information om Sköndalsvillan och bild på  Länk till annan webbplats.

Blir personalen på Björkbacken av med jobbet nu när platserna på Björkbacken minskar?
Tyresö kommun kommer att arbeta för att minimera påverkan på Björkbackens medarbetares tjänster, i samband med förändringen.

Blir det högre hyror på Sköndalsvillan?
Ja, det kommer att bli högre hyror.

När renoveringen av Björkbackens vård- och omsorgsboende är klar kommer ny hyra att fastställas även där.

Var ligger det nya boendet?
Sköndalsvillan ligger i anslutning till Tyresö centrum på adress Regngågsgatan 4.

Jag har frågor som inte finns med här, vem kontaktar jag?
För frågor om flytten, vänligen kontakta boendesamordnarna på äldre- och omsorgsförvaltningen. Tel. 08- 578 291 00.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 17 maj 2022

Hitta på sidan