Frågor och svar om flytten

Här hittar du aktuella frågor och svar om flytten från Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Vem har tagit beslut om att minska vård- och omsorgsplatserna på Björkbacken?
Det slutliga beslutet togs av Kommunstyrelsen, 12 november 2019.

Jag har synpunkter på beslutet, vem kontaktar jag?
Du är välkommen att kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande, Tony Thorén. E-post: tony.thoren@tyreso.se Tel: 08-578 293 32.

Vart ska de boende flytta?
De boende på Solrosen, Nejlikan och nya Linnean flyttade hösten 2020 till nya vård- och omsorgsboendet Villa Fornudden i Trollbäcken i Tyresö. Övriga boende, som behöver flytta under 2022, kommer att delges en flyttplan under 2021.

Varför kan inte alla boende få vara kvar till början av 2022 och flyttas till ett och samma vård- och omsorgsboende?
Det finns flera skäl.

  • Det finns inget enskilt vård- och omsorgsboende som har kapacitet att ta emot alla 88 boende samtidigt.
  • Det går inte att ha boende kvar i fastigheten Björkdalen under tiden renoveringen pågår. Renoveringen måste påbörjas i början på 2021 för att den ska hinna bli klar innan anståndet från Arbetsmiljöverket går ut (jan 2022).
  • Om alla boende flyttas samtidigt, i början av 2022, måste renoveringen skjutas på och all verksamhet på Björkbacken skulle då stanna av under ett helt år (den tid som renoveringen pågår). Kommunen kan inte ha tomma platser på Björkbacken och personal kvar. Konsekvensen skulle bli att behöva avveckla Björkbacken under ett år, för att sedan starta upp det på nytt, vilket inte är försvarbart resursmässigt. Tidplanen för hela äldrecentrumet skulle därmed förskjutas.

Varför kan ni inte förlänga anståndet från Arbetsmiljöverket så att alla boende kan flytta till ett och samma vård- och omsorgsboende under kvartal 1, 2022?
Vänligen se svaret ovan.

Varför kan inte de som bor kvar på Gullvivan, Blåklockan, Kastanjen och Viljan bara flytta över till den färdigrenoverade delen på Björkbacken efter renoveringen, istället för att behöva flytta till ett annat vård- och omsorgsboende?
Möjligheten finns, men huruvida det är möjligt för den enskilde beror på vilken inriktning det kommer att bli på de olika avdelningarna. Avdelningarnas inriktning fastställs under 2021.

Hur ser ni till att flytten blir så bra som möjligt för de boende?
Genom god planering samt genom att lyssna in de boendes behov och önskemål. Förvaltningen har erfarenheter från tidigare flytt mellan två vård- och omsorgsboenden i kommunen, som blivit bra, och vi vet att samverkan med det nya boendet och dess personal är väldigt viktig. Boendesamordnaren kommer att hålla en tät kontakt med den boende. Från förvaltningens håll är vi måna om att all information om flytten ska vara tydlig och ges i god tid.

Min anhörig har kognitiv sjukdom/demenssjukdom och har det väldigt jobbigt med förändringar, hur tar ni hänsyn till det?
Vi kommer att ta individuell hänsyn till den boendes behov och förutsättningar för att göra flytten så skonsam som möjligt.

Hur går flytten till rent praktiskt?
Detaljerad information om hur flytten går till kommer att ges via brev och dialog med boendesamordnarna. All information om hur det hela kommer att gå till och vad som behöver förberedas, kommer i god tid. Flyttkostnaderna står kommunen för. Kommunen kommer att ordna och stå för kostnaderna för flyttfirma samt flyttstädning − och ser också till att den boende får transport till det nya boendet.

Vem håller kontakten och informerar mig/oss gällande flytten?
Information om flytten får du i första hand av din boendesamordnare, som håller kontakten med dig/din anhörig. Boendesamordnaren samverkar även med din kontaktperson på Björkbacken.

Hur informerar ni boende och anhöriga om flytten?
Den personliga kontakten står boendesamordnaren för, som håller kontinuerlig kontakt med den boende och förmedlar information.

Från förvaltningen skickar vi ut informationsbrev till de boende eller eventuell företrädare (via vanlig post), och uppdaterar denna sida allt eftersom vi har nyheter att kommunicera.

Vi kommer också att börja skicka ut ett nyhetsbrev via e-post, som det går bra att anmäla sig till. Vill du få nyhetsbrevet från Björkbacken? Registrera din e-postadress via nedan länk.

Nyhetsbrev Björkbackenlänk till annan webbplats

Får Björkbackens boende besöka det nya boendet innan flytten?
Ja, under förutsättning att rådande situation med coronapandemin tillåter detta.

Kan personalen på Björkbacken följa med och jobba på det nya vård- och omsorgsboendet som Björkbackens boende ska flyttas till?
Det blir ingen verksamhetsövergång. Men Björkbackens medarbetare kan givetvis på eget initiativ söka anställning hos den nya entreprenören.

Om Björkbackens personal inte kan följa med permanent till nya vård- och omsorgsboendet, kan Björkbackens personal följa med över en begränsad tid − för att öka tryggheten för den boende?
Nej, det är inte möjligt. Men vi kommer att lägga stor vikt vid att övergången ska bli så bra som möjligt.

Blir personalen på Björkbacken av med jobbet nu när platserna på Björkbacken minskar?
Tyresö kommun kommer att arbeta för att minimera påverkan på Björkbackens medarbetares tjänster, i samband med förändringen

Blir det högre hyror på nya vård- och omsorgsboendet?
Ja, det kommer att bli högre hyror på det nya vård- och omsorgsboendet.

När renoveringen av Björkbackens vård- och omsorgsboende är klar kommer ny hyra att fastställas även där.

Kan in garantera att det nya vård- och omsorgsboendet blir ett centralt boende?
Nej

Jag har frågor som inte finns med här, vem kontaktar jag?
För frågor om flytten, vänligen kontakta John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen. E-post: john.henriksson@tyreso.se,
Tel. 08- 578 295 29.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 9 december 2020

Hitta på sidan