Frågor och svar om äldrecentrumet

Här hittar du aktuella frågor och svar om äldrecentrumet.

När är äldrecentrumet färdigt?
Under 2022 förväntas de flesta delarna stå färdigt.

Vad kommer att finnas på äldrecentrumet?
Ett vård- och omsorgsboende (kommunal regi), dagverksamhet för personer med minnessvårigheter, en träffpunkt för äldre och personallokaler för den kommunala hemtjänstens medarbetare.

Jag har hört att äldrecentrumet ska innehålla fler verksamheter, stämmer inte det?
Det beslut som finns är att det ska innehålla vård- och omsorgsboende (kommunal regi), dagverksamhet för personer med minnessvårigheter, en träffpunkt för äldre och personallokaler för kommunala hemtjänstens medarbetare. Fler aktiviteter eller verksamheter kan tillkomma, men några beslut på det finns inte i nuläget.

Vad för slags aktiviteter erbjuds på träffpunkten − och kommer det att jobba någon personal där?
Aktiviteterna utformas efter deltagarnas behov och önskemål.
En samordningsansvarig kommer att finnas på plats.

Hur ofta kommer träffpunkten att vara öppen?
Måndag till fredag, i ett första skede.

Var kommer äldrecentrumet att ligga?
Äldrecentrumet kommer att ligga i centrala Tyresö, i de fastigheter som Björkbackens vård- och omsorgsboende idag bedriver sin verksamhet. Adressen är: Bollmoravägen 28D.

Vad finns det för publika transportmedel dit?
Bussar, för mer information: sl.selänk till annan webbplats.

Kommer det bara att heta ”äldrecentrum”? Ska det inte ha något namn?
Äldrecentrumet kommer att få ett namn, men det är i dagsläget inte bestämt vilket.

Jag har en idé gällande äldrecentrumet som jag skulle vilja förmedla, vem kontaktar jag?
Du är varmt välkommen att kontakta John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen. E-post: john.henriksson@tyreso.se,
Tel. 08- 578 295 29.

Här hittar du frågor och svar om flytten från Björkbackens vård- och omsorgsboende.

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Hitta på sidan