Utvecklingen av Tyresös äldrecentrum

Ett modernt äldrecentrum med bostäder för äldre ska skapas i centrala Tyresö. Större delarna av äldrecentrumet beräknas stå klara under sommaren 2023.

Äldrecentrumets innehåll

Den 12 november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ett äldrecentrum ska skapas i Tyresö. Äldrecentrumet kommer att innehålla ett vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för personer med minnessvårigheter och personallokaler för kommunala hemtjänstens medarbetare. Centrumet kommer att ligga i de fastigheter som Björkbackens vård- och omsorgsboende, kommunens kommunala vård- och omsorgsboende, idag bedriver sin verksamhet i. I anslutning till äldrecentrumet ligger seniorbostäder och trygghetsboende.

Vård- och omsorgsboendet

Platserna på Björkbackens vård- och omsorgsboende kommer att minska. Läs mer om vård- och omsorgsboendet och vilken påverkan beslutet har för de som idag bor på Björkbacken via länken nedan.

Beslutet gällande äldrecentrumet kan du läsa i sin helhet på InsynSverige. Länk till annan webbplats.

Tidplan

Förstudie: Kvartal 1, 2020.
Förstudie: Kvartal 2-3, 2020.
Projektering: Under 2021
Ombyggnation påbörjas kvartal 2, 2022.

Kontakt vid frågor

För frågor kontakta John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen. E-post: john.henriksson@tyreso.se, Tel. 08- 578 295 29.

Har du synpunkter på beslutet kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande, Tony Thorén. E-post: tony.thoren@tyreso.se Tel: 08-578 293 32.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 17 maj 2022