Hemtjänst 1

Områden och gatuadresser som ingår i hemtjänst 1:

Myggdalsvägen

"Fiskvägarna" Akvarie-,Brax-, Karp-,Harr-, Spigg-, Rudstigen

Sikvägen

Siklöjevägen

Simvägen

Stadsparken

Enhetschef: Stephanie Berg
Telefon: 08-578 295 37
stephanie.berg@tyreso.se

Samordnare: Jill Häggblom
Telefon: 08-578 298 92
jill.haggblom@tyreso.se

Samordnare: Linda Wahlund
Telefon: 08-578 298 86
linda.wahlund@tyreso.se

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020