Björkbackens vård- och omsorgsboende

Björkbackens vård- och omsorgsboende är Tyresös kommunala vård- och omsorgsboende och ligger centralt, nära Tyresö centrum. Här finns 55 boendeplatser fördelat på fyra avdelningar samt ett antal korttidsplatser. Personalen som arbetar på Björkbackens vård- och omsorgsboende är specialutbildade inom demensvård. Maten har fokus på klassisk husmanskost och är närlagad på Restaurang Utsikten som ligger i Björkbackens lokaler.

Omsorg på Björkbacken

På Björkbacken arbetar vi utifrån en helhetssyn på omsorgen och därför jobbar vi alltid i ett vårdteam runt dig som är boende. Hur teamet ser ut och vilka funktioner som ingår, anpassas helt och hållet efter dina behov.

När du flyttar in på Björkbacken får du som boende, och dina anhöriga, en kontaktperson i personalen. Kontaktpersonen är en undersköterska som arbetar på den avdelning du bor på, och ansvarar för att ha en nära dialog med dig och dina anhöriga − för att säkerställa att dina behov och önskemål blir tillgodosedda. All personal på boendet kommer att arbeta för att lära känna dig och ge dig en trygg vardag, men kontaktpersonen blir en extra trygg punkt som du alltid kan vända dig till när du, eller dina anhöriga, vill prata om något; stort som smått.

Personal och boende i samspråk

Personalteamet

På Björkbackens samtliga avdelningar arbetar undersköterskor. Det är undersköterskorna som du träffar i störst utsträckning då de arbetar med den dagliga omvårdnaden av dig och de andra boende på avdelningen.

På boendet arbetar också flera sjuksköterskor, som tar hand om dig när du behöver medicinsk omvårdnad. Det är sjuksköterskorna som ansvarar för att bedöma ditt hälsotillstånd och att du får träffa läkare när det behövs. Sjuksköterskorna arbetar dagtid, men sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt via jour.

Läkare besöker varje avdelning på Björkbacken en gång i veckan, eller oftare vid behov.

På Björkbacken arbetar också ett rehabiliteringsteam med sjukgymnast och arbetsterapeut som hjälper till när du behöver träna upp kroppen på olika sätt, eller om du behöver hjälpmedel.

I det personliga vårdteam vi formar runt dig som boende kan vissa, eller alla yrkesgrupperna ovan ingå. I teamet kan även din handläggare inom äldreomsorgen innefattas. Teamets sammansättning anpassas helt efter din situation och dina behov − och kan därför förändras över tid.

Silviacertifierad verksamhet

Tyresö är den första kommunen i landet som utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård. Det innebär Björkbackens alla fastanställda medarbetare har genomgått stiftelsen Silviahemmets gedigna demensvårdsutbildning.

Tyresös satsning är till för att Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns rätt hjälp att få på hemmaplan för den som drabbas av kognitiv sjukdom, så som exempelvis demenssjukdom. Syftet är också att bättre kunna stödja och bemöta de personer som redan är drabbade, och deras anhöriga. Rätt kunskap är oerhört viktigt i mötet med personer som har en kognitiv sjukdom, så som demenssjukdom.

Björkbackens vård- och omsorgsboende

Avdelningar och inriktningar

På Björkbacken finns fyra avdelningar. Tre avdelningar har en allmän somatisk inriktning och en avdelning har demensinriktning.

 


Boende på Björkbacken

Så här bor du på Björkbacken

På Björkbacken har varje boende en egen lägenhet. Lägenheterna är fördelade på olika avdelningar och varje avdelning har ett gemensamt kök, matplats och allrum.

Inom Björkbacken finns också en aktivitetslokal där gemensamma aktiviteter regelbundet anordnas.

Utomhusmiljön bjuder både på en uteträdgård och en mysig och lummig innergård.

Mat och måltider

Lunch och middag lagas på restaurang Utsikten som ligger i Björkbackens lokaler. Fokus ligger på klassisk husmanskost med god variation. Vid högtider tar restaurangen fram speciella festmenyer som brukar vara mycket uppskattade.

Utsiktens meny Länk till annan webbplats.

Äldre herre bowlar på Björkbackens innergård

Aktiviteter

På Björkbacken arbetar en aktivitetssamordnare som ser till att anordna såväl gemensamma aktiviteter som individuella aktiviteter, utefter intresse och önskemål.

Hos oss kan du delta i olika aktiviteter som exempelvis bingo, bowling, kreativ målning, gymnastik eller dans. Du kan också lyssna på musikframträdanden. Vid högtider anordnas fester.

Renovering av Björkbacken

Björkbackens vård- och omsorgsboende ska renoveras, och renoveringen beräknas att påbörjas under 2022. I samband med renoveringen kommer antalet boendeplatser att minska. Detta innebär att samtliga boende på Björkbacken behöver flytta, antingen till ett annat vård- och omsorgsboende i kommunen, eller internt inom Björkbacken till den nyrenoverade delen.

En viktig faktor som ligger till grund för beslutet att renovera Björkbacken är att Björkbackens lokaler inte uppfyller grundläggande kriterier ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har bestämt att vård- och omsorgsarbete inte får utföras, om inte en stor renovering genomförts, så att Björkbackens medarbetare får en god arbetsmiljö. Och för att säkerställa en bra arbetsmiljö enligt dessa krav, krävs en omfattande renovering av lokalerna. Främst är det hygienutrymmen (toaletter) som är för trånga för att få användas för vård- och omsorgsarbete, enligt föreläggandet från Arbetsmiljöverket.

Det har konstaterats att det är endast en av Björkbackens tre byggnader som rent konstruktionsmässigt går att bygga om. Det är därför antalet boendeplatser behöver minskas, från ursprungliga 88 platser till 44.

Under våren 2022 öppnas ett nytt vård- och omsorgsboende i Tyresö, vilket innebär att behovet av vård- och omsorgsplatser för Tyresöborna kommer att bli tillgodosett.

Alla boende och anhöriga har fått information om flytten, då beslut om renoveringen togs redan 2019. Ett antal boende har, enligt renoveringsplanen, redan flyttat till ett annat vård- och omsorgsboende i kommunen.

Erbjudande om ny boendeplats

Samtliga nuvarande boende på Björkbacken kommer att få erbjudande om ny boendeplats, antingen på ett annat vård- och omsorgsboende i kommunen eller internt i den nyrenoverade delen av Björkbacken. All nödvändig information om flytten kommer att gå ut till de boende och anhöriga via brev, informationsmöten och i dialog med boendesamordnarna. Har du frågor kring flytten är du välkommen att kontakta din närståendes boendesamordnare.

När renoveringarna är färdiga kommer det att finnas möjlighet att flytta tillbaka till Björkbacken, för de personer som flyttat externt. Den som vill får då möjlighet att sätta upp sig på en intresselista för boendeplats på Björkbacken.

För dig som är anhörig eller närstående

Du som är anhörig eller närstående till en av våra boende är alltid varmt välkommen att kontakta oss som arbetar på Björkbacken. Kontaktuppgifter till enheterna och verksamhetschef finner du nederst på denna sida.

Säkra besök

Du som vill besöka en närstående på Björkbacken behöver följa kommunens besöksrekommendationer, så att besöket genomförs så smittsäkert som möjligt. Rekommendationerna kan du läsa via länken nedan.

Tyresö kommuns besöksrekommendationer för säkra besök

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Besöksadress Björkbacken

Bollmoravägen 28D
Postadress: 135 40 Tyresö

Verksamhetschef Björkbacken

Katarina Elyas
Tel: 08-578 291 00
E-post: katarina.elyas@tyreso.se

Kontaktuppgifter avdelningar


Kastanjen 1

Tel avdelning: 08-578 293 45
Tf. enhetschef Jessica Thorildsson, tel: 08-578 296 77

Kastanjen 2

Tel avdelning: 08-578 296 25
Tf. enhetschef Jessica Thorildsson, tel: 08-578 296 77

Viljan

Tel avdelning: 08-578 296 31
Enhetschef Petra Maurer, tel: 08-578 296 19

Blåklockan
Tel avdelning: 08-578 296 53
Enhetschef Petra Maurer, tel: 08-578 296 19

Gullvivan
Tel avdelning: 08-578 296 57
Enhetschef Petra Maurer, tel: 08-578 296 19

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 17 maj 2022