Uppsökande verksamhet för äldre

Kommunens uppsökande verksamhet finns till för dig som har fyllt 80 år, och som i nuläget inte har några äldreomsorgsinsatser. Syftet med verksamheten är att sprida information om vilket stöd du som äldre kan få av kommunen. Vi kan också ge dig vägledning för att du ska veta vart du vänder dig när du har behov av hjälpinsatser – eller om du behöver råd och stöttning.

Erbjudande om hembesök

Vi erbjuder dig ett hembesök för att informera om kommunens stöd, och under besöket får du möjlighet att i lugn och ro ställa frågor om äldreomsorgen. En av kommunens biståndshandläggare kommer då hem till dig för ett besök på cirka en timme. Handläggaren identifierar sig med id-bricka utanför din dörr. Hembesöket bokar du genom att ringa eller skicka e-post.

Du kan även få information via telefon eller brev, om du istället önskar det.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Samtliga kontaktuppgifter finns i kontaktkortet uppe till vänster på denna sida.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023

Hitta på sidan