Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete är hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser och intentioner. Brukaren har rätt att ställa krav på en god och säker hälso- och sjukvård, oavsett i vilken form och vilken personalkategori som ger vården.

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna grundar sig i ett flertal författningar tillämpliga inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna utgör därmed grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet är ålagd, enligt författningar.

1.9 Vårdmeddelande korttidsboende , 24.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1.9 Vårdmeddelande SÄBO , 24.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2.1 Blankett checklista inför kontakt med jourläkaren , 695.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2.4 Journalblad vid driftstopp i Treserva , 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2.5 Leveransreversal HSL , 98.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2.7 Blankett utlämnande av journalkopia , 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.

3.3 Loggkontroll granskningsprotokoll för systematisk stickprovskontroll , 89.3 kB, öppnas i nytt fönster.

3.3.1 Begäran om loggutdrag för riktad kontroll , 100.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.3.2 Begäran om loggutdrag till patient-brukare , 99.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3.3.4 Avvikelserapport loggningskontroll Treserva , 106 kB, öppnas i nytt fönster.

4.2.6 Förteckning över legitimerad personals förskrivningsrätt , 90 kB, öppnas i nytt fönster.

4.4.2 Signeringslista behovsläkemedel , 316.7 kB, öppnas i nytt fönster.

6.9.3 Signeringslista för insulingivning utförd av delegerad medarbetare , 167.7 kB, öppnas i nytt fönster.

9.2 Blankett mätning av nattfasta , 254 kB, öppnas i nytt fönster.

10.2 Blankett fallriskbedömning Downton fall risk index , 35.1 kB, öppnas i nytt fönster.

10.3 Blankett modifierad Nortonskala , 134.6 kB, öppnas i nytt fönster.

10.4 Blankett NIKOLA riskbedömning inkontinens , 360.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10.5 Blankett ROAG-J , 228.5 kB, öppnas i nytt fönster.

13. Intern utredning för lex Maria , 73.7 kB, öppnas i nytt fönster.

15. Omhändertagande av avliden patient , 89.1 kB, öppnas i nytt fönster.

15.1 Beställningsblankett transport av avliden , 166 kB, öppnas i nytt fönster.

15.2 Kvittens bårtransport AISAB , 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.

15.3 Bårhusremiss , 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

15.4 Meddelande från ansvarig läkare till tjänstgörande , 235.4 kB, öppnas i nytt fönster.

20.7 Bekräftelse från transportpersonal vid hämtning av avliden , 23.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollista iordningsställda och överlämnande läkemedel , 180.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Signeringslista för kontroll av antidecubitusmadrass , 146.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 februari 2024

Hitta på sidan