Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete är hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser och intentioner. Brukaren har rätt att ställa krav på en god och säker hälso- och sjukvård, oavsett i vilken form och vilken personalkategori som ger vården.

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna grundar sig i ett flertal författningar tillämpliga inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna utgör därmed grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet är ålagd, enligt författningar.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 17 september 2020

Hitta på sidan