Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete är hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser och intentioner. Brukaren har rätt att ställa krav på en god och säker hälso- och sjukvård, oavsett i vilken form och vilken personalkategori som ger vården.

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna grundar sig i ett flertal författningar tillämpliga inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna utgör därmed grunden för den kvalitetssäkring som varje verksamhet är ålagd, enligt författningar.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 3 oktober 2018
Upp

Hitta på sidan