Nationell patientöversikt

Nationell Patientöversikt, NPÖ, ingår i den nationella IT-strategin för e-Hälsa som samtliga landsting och regioner står bakom.

Syftet är att öka patientsäkerheten och att ge patienten, oavsett plats och vårdgivare, rätt vård snabbare. Exempel på ökad patientsäkerhet är att risken för felbehandlingar eller felmedicinering minskar och att vårdpersonal snabbt kan se om det finns någon varning för överkänslighet.

Andra fördelar är att patienten slipper upprepa sin vårdhistorik varje gång man möter en ny vårdgivare. En annan nytta är att vården på sikt blir effektivare genom att väntetider förkortas och dubbelarbete minskar.

NPÖ är en översikt av dina uppgifter från flera olika journalsystem. Viktiga uppgifter som visas i NPÖ är till exempel diagnoser, ordinerade och utlämnade läkemedel, planerade och genomförda kontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar. Det är bara behörig vårdpersonal som med ditt samtycke kan ta del av dina journaluppgifter.

Under relaterad information finner du mer utförlig information om NPÖ.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 10 juni 2021

Hitta på sidan