Bli en medskapare av en god och nära vård

Har du många omsorgs- och vårdkontakter? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Har du tankar om hur kommunens omsorg och stöd fungerar och hur den skulle kunna bli bättre? Då vill vi ha din hjälp!

Många olika händer som håller i varandra.

Dina erfarenheter är viktiga i arbetet med att utveckla och förbättra den kommunala servicen och omsorgen. Förutom att vara aktiv i dina egna omsorgs- och stödinsatser vill vi att du är medskapare i kommunens omställningsarbete till en god och nära vård. Det innebär att du är med i framtagande av idéer för utvecklingsprojekt. Det kan även innebära att du är med och testar nya lösningar eller deltar som ”expert” vid lärandeseminarier.

För mer information och intresseanmälan, mejla projektledaren Åsa Tengren, asa.tenggren@tyreso.se

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Hitta på sidan