Ersättning

Ersättningen gäller från och med dagen för ingåendet av avtal till nästa ersättningsperiods start. Kommunen fastställer årligen senast i december ersättningen för varje tolvmånadersperiod den resterande kontraktsperioden.

Ersättning 2020

Ersättning för heltid 6 776 kr/månad
Ersättning för deltid 5 433 kr/månad

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Hitta på sidan