Fakturering

Fakturans innehåll

Förutom gällande lagkrav för fakturering, ska fakturan märkas med vem som är beställare samt en referenskod (beställarkod). Det är viktigt att denna information kommer med på fakturan då fakturorna hanteras centralt i kommunen.

För fakturor avseende personlig assistans är gällande beställarkod 5144.

Tyresö kommun tar endast emot e-faktura, läs mer om detta längre ner i texten.

Merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS

Här får du information om vilket underlag som behövs vid ansökan om merkostnaden vid ordinarie assistents sjukdom.

Uppgifter som ska lämnas som underlag för faktura till Tyresö kommun, Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning, i samband med ersättningskrav för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro:

  • Datum och tid för ordinarie assistents sjukfrånvaro (vem har varit sjuk)
  • Kopia av anmälan om sjukfrånvaro och/eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan
  • Intygande om att vikarie har lämnat assistans och tidpunkt för detta


Uppgifter som visar merkostnadens storlek:

  • Uppgift om storlek på sjuklön
  • Uppgift om storlek på semesterersättning
  • Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader
  • Uppgift om storlek på sociala avgifter

E-faktura

Fakturering ska ske elektroniskt inom tre månader från avtalsstart.

All fakturering till kommunen ska göras med e-faktura från och med 31 mars 2019, enligt lag.

För mer information om hur ni som leverantörer kommer igång med e-faktura till Tyresö kommun och vad fakturan ska innehålla:

Skicka faktura till kommunen

Frågor angående fakturering hänvisas till ekonomiavdelningen: ekonomi@tyreso.se

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 1 december 2020