Tillgodose behov av ekonomiskt bistånd

Utreda behov av försörjningsstöd

 

Klientprocess Utreda


 

Utreda behov av ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 

Klientprocess Visio test


Dokument (övergripande för enheten)

Riktlinjer
Rutiner

Vilka lagar styr?

Länkar till tex. socialstyrelsen?