Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Tillgodose behov av ekonomiskt bistånd

Utreda behov av försörjningsstöd

 

Klientprocess Utreda


 

Utreda behov av ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 

Klientprocess Visio test


Dokument (övergripande för enheten)

Riktlinjer
Rutiner

Vilka lagar styr?

Länkar till tex. socialstyrelsen?