Ansökan och villkor

Av förfrågningsunderlaget framgår vilka krav som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Tyresö kommun.

Hela förfrågningsunderlaget finns på Valfrihetswebbenlänk till annan webbplats.

Förfrågningsunderlag

Underlag kompetenskrav

Sanningsförsäkran

Villkor

Avtalsvillkor

Skallkrav

Administrativa föreskrifter

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp

Hitta på sidan