Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Ersättning

Utföraren ersätts för utförda timmar per dagtid, kvällstid och helg inom ramen för den enskildes biståndsbeslut/beställning där totalt antal timmar per vecka framgår.

Som utförd tid räknas tid tillsammans, alternativt telefonkontakt, med den enskilde. Även uppsökande och motiverande insatser kan efter godkännande från handläggaren räknas som utförd tid. Beslutad tid som inte utförs får inte sparas till nästföljande månad. Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen.

År 2019 utgår följande timersättning: 391 kr per timme. (Ob-ersättning utgår för kvällar och helger.)

I timersättningen ingår samtliga kostnader och omkostnader för tjänstens utförande såsom restid och tid för dokumentation, planering, handledning, kompetensutveckling, tolk, IT-kostnader etc. Utföraren får inte dra av tid från den enskildes insatstid för dokumentation, planering, handledning, kompetensutveckling etc.

Tidrapport

Mall för tidrapport

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Upp

Hitta på sidan