Information till utförare

Här finns information till dig som är eller vill bli utförare inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet, eller inom området individ och familj i Tyresö kommun. Läs mer om att bli ny utförare och om villkor, ersättning, riktlinjer, policys med mera.

Område äldre och funktionsnedsättning

Tyresö kommun har infört valfrihetssystem (LOV) inom följande omsorg- och stödinsatser på området äldre- och funktionsnedsättning:

Daglig verksamhet enligt LSS

Hemtjänst

Ledsagarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Avlösarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Sysselsättning

Boendestöd


Tjänster som är upphandlade enligt LOU:

Vård- och omsorgsboende (LOU)

Bostad med särskild service (LOU)

Område individ och familj

Tyresö kommun har kundval inom följande omsorg- och stödinsatser på området individ och familj:

Familjerådgivning (LOU)

Saknar du något eller har du synpunkter på våra webbsidor för utförare?

Kontakta oss gärna via loh@tyreso.se

Branschråd för utförare

Tyresö kommun anordnar branschråd där du som utförare blir inbjuden att delta.

Branschråd anordnas två gånger per år. Syftet med branschråden är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen för liv och hälsa och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschrådet får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen för liv och hälsa, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar.

Branschråden ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschråd hösten 2019

Område

Datum

Vård- och omsorgsboende

17 september kl. 15.00-16.30

Daglig verksamhet

 24 september kl. 15-16.30

Hemtjänst,

avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

8 oktober kl. 15-16.30

Gruppbostäder LSS

22 oktober kl. 15.00-16.30


Treserva

Här finns en sida för dig som använder systemet Treserva. På sidan kan du bland annat kontakta Treservasupport, beställa behörigheter och hämta snabbmanualer.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Upp