Information till utförare

Här finns information till dig som är eller vill bli utförare inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet, eller inom området individ och familj i Tyresö kommun. Läs mer om att bli ny utförare och om villkor, ersättning, riktlinjer, policys med mera.

Område äldre och funktionsnedsättning

Tyresö kommun har infört valfrihetssystem (LOV) inom följande omsorg- och stödinsatser på området äldre- och funktionsnedsättning:

Daglig verksamhet enligt LSS

Hemtjänst

Ledsagarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Avlösarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Sysselsättning

Boendestöd

Tjänster som är upphandlade enligt LOU:

Vård- och omsorgsboende (LOU)

Bostad med särskild service (LOU)

Övriga insatser:

Personlig assistans

Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Då instruktioner och rekommendationer kring skyddsutrustning och hygienrutiner ändras ofta så rekommenderar vi att ni läser in er på aktuell information på följande länkar:

Folkhälsomyndigheten:
Information till personal inom vård- och omsorg angående covid-19länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten: Smittskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Vårdhygien coronavirusetlänk till annan webbplats

Relaterade dokument
Styrande regelverk för patientflöden – covid-19
Struktur och arbetssätt – coronateam i hemtjänsten
Aktuella kunder för coronateamet

Dagliga rapporter och kontaktperson

Rapport om dagsläget kring personalbemanning och tillgång till skyddsutrustning skickas dagligen till Hanna Dahlgren via e-post: hanna.dahlgren@tyreso.se.

Hanna är Tyresö kommuns kontaktperson gentemot våra samtliga utförare gällande informationsflöde samt frågor som gäller covid-19. Om du får en akut brist på skyddsutrustning, kontakta Hanna så hjälper hon till med att vidarebefordra ert läge till ansvariga inom Tyresö kommun. Vi kommer att se över våra resurser och hjälpa till att fördela den skyddsutrustning som finns dit den behövs mest.

Information gällande tillfällig paus av daglig verksamhet

Tyresö kommun pausar all daglig verksamhet för Tyresös deltagare i er verksamhet från och med efter påskhelgen eller senast den 15 april.

Tyresö kommun har bestämt att tillfälligt pausa all daglig verksamhet för att minska smittspridning från och med efter påskhelgen. Ett utskick har gått ut till alla deltagare med information. Pausen gäller upp till två månader i första hand, och Tyresö kommun återkommer inför återstart till er verksamhet.

Ersättning per dag kommer att ges till er verksamhet enligt tidigare avtal trots paus i verksamheten.

Vi vill be er verksamhet att i möjligaste mån säkerställa att Tyresös deltagare tar del av informationen och därefter återkoppla till kommunen att detta gjorts samt om ni inte kunnat komma i kontakt med någon, kontakta en LSS-handläggare, verksamhetsutvecklare Maria Söder eller enhetschef Pernilla Lundström angående den det gäller. Undantag kan finnas men diskutera dessa med LSS-handläggaren.

Område individ och familj

Tyresö kommun har kundval inom följande omsorg- och stödinsatser på området individ och familj:

Familjerådgivning (LOU)

Branschdialog för utförare

Tyresö kommun anordnar branschdialogmöten där du som utförare blir inbjuden att delta.

Branschdialogen anordnas två gånger per år. Syftet med branschdialogen är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschdialogen får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar.

Branschdialogen ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschdialog våren 2020

Område

Datum

Hemtjänst,

avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

17 mars kl. 15.00-17.00

Lokal: Bollmora

Vård- och omsorgsboende

21 april kl. 15.00-16.30

Lokal: Lindalen

OBS: Inställt!

Daglig verksamhet

5 maj kl. 15.00-16.30

Lokal: Lindalen

OBS: Inställt!

Gruppboende LSS

12 maj kl 15.00-16.30
Lokal: Lindalen

OBS: Inställt!

På grund av den höga risken för smittspridning av coronaviruset är branschdialogmötena under våren 2020 inställda. Viktig information som du som utförare behöver veta, skickas via e-post.

Treserva

Här finns en sida för dig som använder systemet Treserva. På sidan kan du bland annat kontakta Treservasupport, beställa behörigheter och hämta snabbmanualer.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 9 juni 2020
Upp