Information till utförare

Här finns information till dig som är eller vill bli utförare inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet, eller inom området individ och familj i Tyresö kommun. Läs mer om att bli ny utförare och om villkor, ersättning, riktlinjer, policys med mera.

Område äldre och funktionsnedsättning

Tyresö kommun har infört valfrihetssystem (LOV) inom följande omsorg- och stödinsatser på området äldre- och funktionsnedsättning:

Daglig verksamhet enligt LSS

Hemtjänst

Ledsagarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Avlösarservice enligt SoL och LSS (barn och vuxna)

Sysselsättning

Boendestöd


Tjänster som är upphandlade enligt LOU:

Vård- och omsorgsboende (LOU)

Bostad med särskild service (LOU)

Område individ och familj

Tyresö kommun har kundval inom följande omsorg- och stödinsatser på området individ och familj:

Familjerådgivning (LOU)

Saknar du något eller har du synpunkter på våra webbsidor för utförare?

Kontakta oss gärna via loh@tyreso.se

Branschråd för utförare

Tyresö kommun anordnar branschråd där du som utförare blir inbjuden att delta.

Branschråd anordnas två gånger per år. Syftet med branschråden är att skapa ett forum för dialog mellan förvaltningen för liv och hälsa och utförare både i kommunal och privat regi.

På branschrådet får du som utförare bland annat information om vad som är på gång inom förvaltningen för liv och hälsa, statistik och resultat av genomförda brukarundersökningar samt avtalsuppföljningar.

Branschråden ger också er utförare en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, samt lämna synpunkter i olika frågor.

Datum för branschråd våren 2020

Område

Datum

Branschråd för alla

28 januari kl. 13.00-16.00

Lokal: Notholmen

Hemtjänst,

avlösar- och ledsagarservice SoL/LSS

17 mars kl. 15.00-17.00

Lokal: Bollmora

Vård- och omsorgsboende

21 april kl. 15.00-16.30

Lokal: Lindalen

Daglig verksamhet

5 maj kl. 15.00-16.30

Lokal: Lindalen

Gruppboende LSS

12 maj kl 15.00-16.30
Lokal: Lindalen

 

Treserva

Här finns en sida för dig som använder systemet Treserva. På sidan kan du bland annat kontakta Treservasupport, beställa behörigheter och hämta snabbmanualer.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019
Upp