Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Här samlar vi information som är kopplat till coronaviruset och som berör utförares verksamhet.

Tyresö kommuns beredskapsplaner gällande Covid-19

Riktlinjer och rutiner för handläggning i olika situationer i samband med Covid-19

Här finns information om riktlinjer och rutiner vid handläggning av olika situationer i samband med Covid-19 i verksamheter.

Smittskydd Stockholms samlade information om Covid-19 Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden: Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden: Information om provtagning av Covid-19 Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden: Rutiner för smittspårning Länk till annan webbplats.

Tyresö kommun följer den nya rekommendationen från 2021-07-15 om source control* för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vård- och omsorg. Region Stockholm (Smittskydd och vårdhygien) har utfärdat rekommendationer gällande sourse control och användande av kirurgiskt munskydd av typen IIR för att minska smittspridningen inom all vård och omsorg.

*Source control innebär att bäraren av kirurgiskt munskydd IIR skyddar personer i sin omgivning mot covid-19 vid en asymtomatisk/symtomfri infektion.

Vårdgivarguiden: Source control och personlig utrustning för personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska rutiner – i samband med misstänkt smitta eller konstaterad smitta

Vårdgivarguiden: Information om basala hygienrutiner, omhändertagande av misstänkt eller konstaterad smitta samt om skyddsutrustning Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden: Utbildningar och utbildningsmaterial från vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen: Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden: Flödesschema för Covid-19 i hemtjänst Länk till annan webbplats.

Kommunikationsstöd och informationsblad Covid-19

Här finns information som kan spridas i form av filmklipp och affischer.

Beställning av skyddsutrustning för privata utförare

Finns svårigheter att beställa skyddsutrustning kan privat utförare upprätta ett konto via Onemed och SKRs avtal.

Blankett: Anmälan för avrop , 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsutrustning och hygienrutiner

Då instruktioner och rekommendationer kring skyddsutrustning och hygienrutiner ändras ofta så rekommenderar vi att ni läser in er på aktuell information på följande länkar:

Folkhälsomyndigheten:
Information till personal inom vård- och omsorg angående covid-19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Smittskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Vårdgivarguiden: Vårdhygien coronaviruset Länk till annan webbplats.

Relaterade dokument
Styrande regelverk för patientflöden – covid-19 , 220.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Struktur och arbetssätt – coronateam i hemtjänsten , 50.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Aktuella kunder för coronateamet , 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagliga rapporter och kontaktperson

Rapport om dagsläget kring personalbemanning och tillgång till skyddsutrustning skickas dagligen till Shyi Klint via e-post: shyi.klint@tyreso.se.

Shyi är Tyresö kommuns kontaktperson gentemot våra samtliga utförare gällande informationsflöde och frågor som gäller covid-19. Om du får en akut brist på skyddsutrustning, kontakta Shyi så hjälper hon till med att vidarebefordra ert läge till ansvariga inom Tyresö kommun. Vi kommer att se över våra resurser och hjälpa till att fördela den skyddsutrustning som finns dit den behövs mest.

Vårdgivarguiden: Flödesschema för Covid-19 i hemtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021