Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Här samlar vi information som är kopplat till coronaviruset och som berör utförares verksamhet.

Tyresö kommuns beredskapsplaner gällande Covid-19

Riktlinjer och rutiner för handläggning i olika situationer i samband med Covid-19

Här finns information om riktlinjer och rutiner vid handläggning av olika situationer i samband med Covid-19 i verksamheter.

Smittskydd Stockholms samlade information om Covid-19 länk till annan webbplats

Smittskydd Stockholms rekommendationer gällande source control, visir och munskyddlänk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Riktlinje för covid-19 inom särskilt boende för äldre (SÄBO)länk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Riktlinje för covid-19 inom LSS-boendenlänk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Riktlinje för hemtjänstlänk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Information om provtagning av Covid-19länk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Rutiner för smittspårninglänk till annan webbplats

Tyresö kommun: Anvisning för användande av visir och munskydd

Vårdhygieniska rutiner – i samband med misstänkt smitta eller konstaterad smitta

Vårdgivarguiden: Information om basala hygienrutiner, omhändertagande av misstänkt eller konstaterad smitta samt om skyddsutrustninglänk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Utbildningar och utbildningsmaterial från vårdgivarguidenlänk till annan webbplats

Socialstyrelsen: Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19länk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Flödesschema för Covid-19 i hemtjänstlänk till annan webbplats

Kommunikationsstöd och informationsblad Covid-19

Här finns information som kan spridas i form av filmklipp och affischer.

Beställning av skyddsutrustning för privata utförare

Finns svårigheter att beställa skyddsutrustning kan privat utförare upprätta ett konto via Onemed och SKRs avtal.

Blankett: Anmälan för avrop

Skyddsutrustning och hygienrutiner

Då instruktioner och rekommendationer kring skyddsutrustning och hygienrutiner ändras ofta så rekommenderar vi att ni läser in er på aktuell information på följande länkar:

Folkhälsomyndigheten:
Information till personal inom vård- och omsorg angående covid-19länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten: Smittskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Vårdgivarguiden: Vårdhygien coronavirusetlänk till annan webbplats

Relaterade dokument
Styrande regelverk för patientflöden – covid-19
Struktur och arbetssätt – coronateam i hemtjänsten
Aktuella kunder för coronateamet

Dagliga rapporter och kontaktperson

Rapport om dagsläget kring personalbemanning och tillgång till skyddsutrustning skickas dagligen till Shyi Klint via e-post: shyi.klint@tyreso.se.

Shyi är Tyresö kommuns kontaktperson gentemot våra samtliga utförare gällande informationsflöde och frågor som gäller covid-19. Om du får en akut brist på skyddsutrustning, kontakta Shyi så hjälper hon till med att vidarebefordra ert läge till ansvariga inom Tyresö kommun. Vi kommer att se över våra resurser och hjälpa till att fördela den skyddsutrustning som finns dit den behövs mest.

Vårdgivarguiden: Flödesschema för Covid-19 i hemtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 19 mars 2021