Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Martina Kiibus naturguide visar på kartan.

Vi genomför guidningarna i alla väder och oavsett antal deltagare. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Terrängen är ojämn och stundtals lite kuperad. Vid de lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Skriv ut guideprogrammet för augusti

Guideprogram för september

Läs om biologisk mångfald

En liten film om anpassad naturguidning

Tyresö slottspark – sensommarblomster i lummig parkmiljö

Onsdag 21 augusti
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker. I den lummiga miljön spirar sensommarens alla blommor. De betande fåren bidrar till den rika floran och att hålla landskapet öppet. Här finns också grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind. Vi vandrar i lugnt tempo i den lummiga engelska parken och ut till havet på Notholmen.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 11.00 (buss 875). Kommer du med bil, samlas vi vid Tyresö slott (handikapp-parkering finns nära slottet).
Buss 875 från Gullmarsplan eller Tyresö Centrum gå av vid Tyresö kyrka.
Det går också bra att komma direkt till Tyresö slotts borggård.
Kommer du med Färdtjänst uppge adress Tyresö slott.
Med bil kör du Tyresövägen österut till Tyresö kyrka och slott (handikapparkering finns).

I Prins Eugens fotspår – runt Fatburen och Tyresö slott

Lördag 24 augusti
”En liten rund sjö som ligger liksom nere i en kittel, lugn och svart, oberörd av vindarna som driver fram molnen högt uppe i luften”. Så beskrev prins Eugen sjön Fatburen, som han avbildade i tavlan “Det stilla vattnet”. Låt dig likt prins Eugen förundras över Tyresös vackra och skiftande natur och jämför dagens landskap med hur det såg ut på prinsens tid. Guidningen går runt Fatburen, ut på Rävnäset, i de John Bauer-liknande skogarna bakom Tyresö slott och in i slottsparken.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 13.05 (buss 875).


Gammelström och Tyresta – gammelskog och sensommarflora

Torsdag 29 augusti
Lättvandrad guidning
Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Sensommarfloran spirar och i strandkanten sprider porsen sin lavendellika väldoft.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).

Kolardammarna i Alby naturreservat

Torsdag 5 september
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Kolardammarna ligger i Alby naturreservat och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. I dammarna myllrar det av små och stora vattendjur och på en ö i centrala dammen har bävern byggt en hydda. I dammarna renas också dagvattnet från Bollmora och Öringe på sin väg till Albysjön.
Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Ta med matsäck. Knappt 2 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Öringe kl 11.00 (buss 875).
Kommer du med bil, samlas vi på parkeringen vid Fårdala ridskola.
Kommer du med Färdtjänst uppge adress Ridskolevägen 2 i Tyresö.

Barnsjön och Prästängen – skogssjö och dagvattendammar

Tisdag 17 september
Lättvandrad guidning som även passar dig med barnvagn
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Sjön omges av granskog, hällmarkstallskog, hassellundar och mossrika våtmarker. I den lilla bäcken öster om sjön har bävern gjort ett dämme. Från skogen går vi över öppnare marker till dagvattendammarna på Prästängen med sina blomrika strandkanter. Vandringen avslutas på hällarna norr om Tyresö-Flaten.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 4 km.
Samling: Busshållplats Tyresö gymnasium kl 10.00 (buss 802, 824).
Avslutning: Tyresö-Flaten (Härifrån är det knappt 10 minuters promenad till busshållplats Nyfors, buss 873)

Vildmarkskänsla i Solbergaskogen

Lördag 28 september
Medelsvår till svår guidning med ett par knöligare partier
Solberga-Bergholmsskogen är en liten pärla med mossklädda stenblock, grovstammiga tallar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Vi vandrar på de karga hällarna med utsikt över Tyresö slott och Notholmen och ner längs Kalvfjärdens strand. En trolsk mossravin leder oss via fuktlövskogen till Lilla Tyresö där guidningen avslutas.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).

Barnsjön – skogssjö i sprickdalslandskap

Torsdag 3 oktober
Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i lugnt tempo till sjön där vägen kantas av dramatiska branter och en frodig våtmark. Vandringen fortsätter längs strandkanten där porsen sprider sin lavendelliknande doft och man får en härlig skogskänsla. 2 timmar inklusive matsäckspaus. Ta med matsäck.
Drygt 1 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Marsvägen kl 11.00 (buss 819, 823 och 824). Kommer du med bil, samlas vi på parkeringen mittemot Bansjöslingan 10 A.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Upp