Naturguidningar

Tyresö har en rik och varierad natur. Du kan gå med på en gratis guidad tur för att uppleva och lära dig mera om vår fina kommun. Föranmälan krävs. Det finns också turer för dig som vill gå ut på egen hand. Välkommen ut i naturen!

Kängor på mossig sten.

Vi genomför guidningarna i alla väder. Ta med matsäck, rejäla skor eller stövlar och kläder efter väder. Vid lättvandrade turerna går vi i lite jämnare terräng i ett lugnt tempo. Vill du ha mer information om de olika turerna får du gärna kontakta vår naturguide.

Läs om biologisk mångfald

Naturguidningar 2022

Föranmälan krävs.

Guideprogram maj 2022 , 824.6 kB.

Guideprogram juni 2022 , 2.1 MB.

 

Tyresö-Flaten runt - gammelskog och hällmarker

Dag: lördag 21 maj
Tid: 10.00-14.00

Medelsvår till svår guidning med stundtals kuperad terräng
Tyresö-Flaten ligger i Tyresta naturreservat och har beskrivits som en av Stockholmstraktens vackraste insjöar. En vandring runt Tyresö-Flaten inger en härlig vildmarkskänsla med fina vyer över sjön. Vi vandrar längs stranden i den kuperade terrängen, förbi det brusande vattenfallet vid Nyfors, genom mossrika granskogar, karga hällmarkstallskogar, öppna ekbackar och blommande kulturmarker. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Länk till anmälan


Gammelström och Tyresta - gammelskog och blomstermarker

Dag: tisdag 24 maj
Tid: 18.00-21.00

Lättvandrad kvällsguidning
Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyrestareservatet som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 18.00 (buss 873).
Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Länk till anmälan


Barnsjön - skogssjö i sprickdalslandskap

Dag: onsdag 1 juni
Tid: 11.00-13.00

Lättvandrad guidning anpassad för rullstolar och barnvagnar
Den lilla skogssjön Barnsjön ligger i en dalsänka, karaktäristisk för Sörmlands omväxlande sprickdalslandskap. Vi vandrar i lugnt tempo till sjön där vägen kantas av dramatiska branter och en frodig våtmark. Vandringen fortsätter längs strandkanten där vi får en härlig skogskänsla. På våren leker paddorna i sjön och med lite tur får vi se deras yngel i strandkanten. Cirka 2 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 1 km.
Samling: Busshållplats Marsvägen kl 11.00 (buss 819, 823 och 824). Kommer du med färdtjänst eller egen bil, samlas vi på parkeringen mittemot Bansjöslingan 10A, uppge
adress Bansjöslingan 10A i Tyresö.
Avslutning: Busshållplats Marsvägen.

Länk till anmälan


Kalvnäset - skärgårdsnatur vid Kalvfjärdens strand

Dag: torsdag 2 juni
Tid: 15.00-19.00

Medelsvår vandring
Kalvnäset bjuder på en omväxlande natur med många olika miljöer. Vi går genom en fin gammal granskog ner till Kalvfjärden. De isslipade hällarna med sin speciella flora ger en härlig skärgårdskänsla. Längs vår vandring vid stranden möts vi också av lummiga hassellundar, grovstammiga ekar, beteshagar och knotiga tallar. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling: Busshållplats Uddby kraftstation kl. 15.00 (buss
817, buss 875 från Gullmarsplan, byte vid Tyresö kyrka).
Avslutning: Busshållplats Bergholmsvägen (buss 817).

Länk till anmälan


Ällmora och Dyviks lövängar - blomsterprakt vid havet

Dag: lördag 11 juni
Tid: 10.30-14.30

Medelsvår vandring
Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar som hålls öppna med traditionell lieslåtter. Slåttern ger ängarna en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30 (buss 819, buss
873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö centrum).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

Länk till anmälan


Gå på tur på egen hand – bli din egen naturguide!

Gå gärna vandringar i Tyresö på egen hand med hjälp av en handledning. Här finns fyra olika turer.

Guidehandledningar för dig med rullator, rullstol eller barnvagn

Tyresös natur är fantastisk och Tyresöborna älskar att gå ut i skog och mark. För att även du som har lite svårare att röra dig ska kunna njuta av Tyresös natur har Tyresö kommun tagit fram guidehandledningar över områden där det även går att ta sig fram med rullstol och andra hjulburna fordon. Handledningarna – som är i pdf-form och lätta att skriva ut – är försedda med tydliga kartor och beskriver naturen i de olika områdena.

Här hittar du kartor och information om speciella promenader som du som är hjulförsedd kan uppleva på egen hand.

Dyviks lövängar

Dyviks lövängar ligger vid Dyviksmaren längst ut på Brevikshalvön. Markerna tillhörde förr Dyviks gård, ett skärgårdshemman som funnits sedan medeltiden. När skötseln av ängarna upphörde under 1930-talet, växte de gamla kulturmarkerna igen. Sedan 1984 har arbetsgruppen Dyviks lövängar återupptagit arbetet och sköter om ängarna på traditionellt vis med lieslåtter, fagning och lövtäkt. Den traditionella lieslåttern ger en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Vandringen är cirka 600 meter lång.
Naturguide Dyviks Lövängar , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet. Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger. Vandringen är knappt 2 km lång.
Naturguide Kolardammarna , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer. Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora. Vandringen är cirka 3 km lång.
Naturguide Tyresö slottspark , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En liten film om anpassad naturguidning

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 19 maj 2022