Få texten uppläst

Har du svårt att läsa?
Du kan få webbsidor på tyreso.se upplästa för dig.

Klicka på bilden med en högtalare.
Du kan också klicka på texten Lyssna.
Då läser en röst upp texten på sidan.

Lyssna

Den röda pilen visar var du ska klicka
om du vill lyssna på texten.

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2023

Hitta på sidan