Vård- och omsorgsboende

Om det är svårt för dig att klara dig hemma kan du ansöka om
att få flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende kallas ibland också för äldreboende. Det är samma sak.

Vård- och omsorgsboenden är byggda
så att äldre människor
med funktionshinder
kan bo där.

På vård- och omsorgsboendet finns personal både på dagen och på natten.
Det finns matsal och trygghetslarm.

Du betalar alltid hyra för bostaden.
Du betalar en avgift för stödet
från personalen.
Du betalar för maten.

Mer information

Ring till kommunen om du vill veta mer
om vård- och omsorgsboende.

Telefonnumret till kommunen är
08-578 291 00.

Tillbaka till sidan Äldre

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 december 2023

Hitta på sidan